Akademiet

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, Det Norske Akademi for Litteratur og Ytringsfrihet, ble stiftet i desember 2003 på initiativ fra forfatter Knut Ødegård. Det ble stiftet med det formål å gi Norge et litterært akademi da landet vårt ikke hadde en slik uavhengig institusjon bortsett fra to akademier som baserer seg på språkpolitiske saker.

Akademiets navn viser til den norske forfatteren og nobelprisvinneren i litteratur, Bjørnstjerne Bjørnson (1832 – 1910), som også var kjent for sin utrettelige kamp for menneskerettigheter mot politisk undertrykkelse av flere land i Europa.

Akademiets president deler ut Bjørnsonprisen for 2012 til Biskop Thomas av al-Qusiyya og Mair, Wojoud Mejalli og David Zonsheine.
Akademiets president deler ut Bjørnsonprisen for 2012 til Biskop Thomas av al-Qusiyya og Mair, Wojoud Mejalli og David Zonsheine.

Akademiets vedtekter finnes her.

I samsvar med statuttene skal akademiet «arbeide for fremme av litteratur og for
kunnskap om også andre litterære og kulturelle ytringsformer enn de som tilhører
vår egen kulturkrets, også for ytringsfrihet i Bjørnstjerne Bjørnsons ånd, bl. a. ved
møter og seminarer der forskere, forfattere, politikere, journalister og andre som er
engasjert i disse emnene deltar, samt ved samarbeid med andre organisasjoner/
institusjoner som arbeider for lignende formål.»

Akademiet deler årlig ut en større pris på NOK 100 000 samt statuett og diplom til en
person eller en institusjon som har bidratt i stor grad i en internasjonal sammenheng
innen det området som omfattes av akademiets formål.

Fra 2019 er Jostein Gaarder sponsor for Bjørnsonprisen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+