Bjørnsonprisen 2014

KRIG OG JOURNALISTIKK

Last ned seminarprogram

VINNER AV BJØRNSONPRISEN 2014

Solberg

Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter. I flere år har hun dekket konflikter, krigshandlinger og overgrep mot menneskerettigheter i bl.a. Pakistan, Afghanistan, Syria og Egypt. Både som Aftenpostens Midtøsten- og Sørasiakorrespondent med base i Kabul, har hun utmerket seg ved journalistisk dyktighet og evne til å formidle ny kunnskap og  observasjoner fra urolige områder. Solberg ble tildelt Internasjonal Reporter-prisen i 2011 og 2014 og i 2014 ble hun tildelt Den store journalistprisen, den fremste utmerkelse for journalister i Norge. Hun har også skrevet bøker og en rekke artikler som er publisert i mange internasjonale medier. Både i bøker og avisjournalistikk utmerker hennes arbeide  seg med metodisk stringens og etterrettelighet.

HVORDAN FORMIDLE KRIG?

Krigsreporteren tilhører en av verdens viktigste yrkesgrupper –  og en av de mest utsatte.  Krigsjournalistikken har alltid vært  forbundet med stor personlig risiko. Ikke minst er dette aktuelt i  våre dager. Vi har alle i friskt minne bildene av de bestialske  mordene på krigsreporterne James Foley og Stefen Sotloff der  en maskert mann fra Den islamske staten (IS) halshugger  reporterne. Tidligere ble verden sjokkert av bildet av et barn som holdt triumferende opp et halshugget hode i Syria. Det er et barbari vi trodde tilhørte et tidligere stadium i utviklingen av menneskelig sivilisasjon. Krigsreporterne er en yrkesgruppe som bokstavelig talt med livet som innsats rapporterer fra verdens farligste og ofte mest grusomme områder. På  seminaret spør vi: Hvordan formidles krigsjournalistikken i dag? Satses det tilstrekkelig på utenriksjournalistikk? Hva med  forholdet mellom landets utenrikspolitiske interesser og journalistisk frihet? Hvilke forutsetninger må være til stede for selvstendig utenriksjournalistikk? Hvordan fungerer “embedded journalism”? Hvilke forutsetninger har journalisten til å formidle ikke-européiske kulturer?

Program for Bjørnsonseminaret 2014

14.00
Musikk ved pianisten Ivan Penjin.

Velkomsthilsen og introduksjon til seminaret og vinneren av  Bjørnsonprisen 2014 ved Akademiets president, Knut Ødegård.

Overrekkelse av Bjørnsonprisen til Kristin Solberg ved Knut Ødegård.

“Et stadig vanskeligere oppdrag: Om samfunnsansvar og trange rammer for rapportering av krig”. Foredrag ved prisvinneren, journalist Kristin Solberg.

Lyrikeren Gilles Dossou-Gouin leser et av sine dikt.

“Forholdet mellom utenrikspolitiske interesser og journalistisk frihet”. Foredrag ved journalist Sidsel Wold.

15.15
Pause. Enkel servering.

15.45
Musikk ved Ivan Penjin.

“Journalisters forutsetninger for å formidle fra ikke-européiske kulturer”. Foredrag ved professor Elisabeth Eide.

“Forholdet mellom embedded journalism og selvstendig journalistikk” Foredrag ved journalist Anders Sømme Hammer.

Dikt ved Gilles Dossou-Gouin.

“Utenrikspolitisk satsing i dagens  mediesituasjon” Foredrag ved Harald Stanghelle.

Paneldebatt mellom foredragsholderne om utfordringene ved  krigsjournalistikk.

17.15
Oppsummering ved programleder. Avslutning ved Akademiets  president.

Last ned seminarprogram

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+