Bjørnsonprisen 2015

Dato: 2. juni 2015

Bjørnstjerne Bjørnsonprisen 2015 blir tildelt Edward Snowden for hans arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters overvåkning av sine og andres innbyggere. 

Prisen blir overrakt Edward Snowden under årets Bjørnsonseminar i Molde 5. september. Seminaret arrangeres i forbindelse med Bjørnsonfestivalen.

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet gir Snowden årets pris fordi han gjennom sine avsløringer har vist hvordan den elektronisk integrerte informasjonsverdenen kan være en trussel mot personlig integritet, men også mot ytringsfriheten. For dersom alt som blir sagt og skrevet kan bli registrert og lagret av staten, vil den frie utveksling av tanker, meninger og ideer bli skadelidende på flere måter. Mange vil legge bånd på seg fordi ‘storebror ser deg’, mens andre vil møte sanksjoner fordi de har trådt over usynlige grenser definert av staten. Dette er et tema som ligger tett opptil flere av Bjørnsons hjertesaker, da personovervåkning representerer en trussel både mot individuell frihet og ytringsfrihet.

Vi håper at tildelingen av Bjørnstjerne Bjørnson-prisen til Edward Snowden kan bidra til å øke engasjementet og interessen for dette, og til at flere ser sammenhengen mellom overvåkning og ytringsfrihet. Juryens begrunnelse er vedlagt pressemeldingen.

Snowden er naturligvis invitert til å komme til Molde for å motta prisen 5. september, og vi har bedt norske myndigheter om å gi ham den beskyttelsen han trenger for å kunne motta sin fortjente pris. Brevet følger vedlagt pressemeldingen.

Kontaktpersoner er:
Thomas Hylland Eriksen: 90 05 02 93 (send en sms, han tar umiddelbart kontakt)
Kristenn EInarsson: 90 12 97 11
Hege Newth Nouri: 93 00 22 62

Om Akademiet
Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, Det Norske Akademi for Litteratur og Ytringsfrihet, ble stiftet i 2003. Akademiet arbeider for fremme av litteratur og for
kunnskap om også andre litterære og kulturelle ytringsformer enn de som tilhører
vår egen kulturkrets, også for ytringsfrihet i Bjørnstjerne Bjørnsons ånd, bl. a. ved
møter og seminarer.

Om Bjørnsonprisen
Akademiet deler årlig ut en større pris på NOK 100 000 samt statuett og diplom til en
person eller en institusjon som har bidratt i stor grad i en internasjonal sammenheng
innen det området som omfattes av akademiets formål.
Tidligere vinnere av Bjørnsonprisen er bl.a. Kristin Solber, Yasar Kemal, Biskop Thomas av al-Qusiyya og Mair, Wojoud Mejalli, David Zonsheine, Adonis og Hrant Dink.
Juryen består av akademiets styre som er Hege Newth Nouri (leder), Peter Normann Waage (nestleder), Kristenn Einarsson, Thomas Hylland Eriksen, Thorvald Steen, Knut Ødegård og Kari Vogt.

 

PRESSEMELDING

DATO: 27. august 2015
FRA: Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet

Snowden på direkte linje fra Moskva

Det blir en tom stol på scenen der Edward Snowden skulle ha sittet under utdelingen av Bjørnsonprisen lørdag 5. september i Molde. Edward Snowden har ikke garantier for at han kan reise til Norge uten fare for utlevering til USA, prisvinnerintervjuet vil derfor foregå på direkte linje fra Moskva.

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet fastholder sin invitasjon til Edward Snowden og vi arbeider videre med å sikre at Snowden kan komme til Norge for å motta prisen på et senere tidspunkt.

Edward Snowden intervjues av Per Anders Johansen, journalist og Moskva-korrespondent i Aftenposten. Intervjuet følges opp med et foredrag av Luke Harding, The Guardians utenrikskorrespondent og forfatter av boka Snowden-filene. Historien om verdens mest ettersøkte mann.

I forbindelse med prisutdelingen arrangerer Bjørnson-Akademiet seminaret «Overvåking og personvern – storebrødre og lillebrødre». Til å belyse og opplyse om overvåkning og personvern har vi invitert direktør for datatilsynet Bjørn Erik Thon, professor Liv Hausken og politisk kommentator i Dagbladet John Olav Egeland.

Avslutningsvis vil de tre svært taleføre herrer professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen, astrofysiker og forfatter Eirik Newth og forfatter og essayist Torgrim Eggen samtale om fordeler og ulemper ved overvåkningsamfunnet. ¨

Programmet ledes av akademiets president Hege Newth Nouri.

Prisutdeling og seminar arrangeres i forbindelse med Bjørnsonfestivalen.

Kontaktpersoner er:

Thomas Hylland Eriksen: 90 05 02 93
Hege Newth Nouri: 93 00 22 62
Kristenn EInarsson: 90 12 97 11

Pressepass til Bjørnson-Akademiets program og til Bjørnsonfestivalen fås ved å kontakte presseansvarlige på Bjørnsonfestivalen Berit Rødstøl: Telefon: 944 88 689, Epost: berit@bjornsonfestivalen.no

Bakgrunn
I juni offentliggjorde Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet at Bjørnsonprisen 2015 blir tildelt Edward Snowden. Snowden får prisen for sitt arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters overvåkning av egne og andres innbyggere. Bjørnson-Akademiet inviterte Snowden til prisoverrekkelse i Molde lørdag 5. september for å kunne motta sin fortjente pris. Edward Snowdens pass ble kansellert av USA da han reiste fra Hong Kong til Moskva. Han er etterlyst internasjonalt og siktet i USA for tyveri av statlig eiendom og spionasje.

Bjørnson-Akademiet ba norske myndigheter ved justisminister Anders Anundsen om at Snowden blir innvilget innreise til Norge uten å ha et gyldig reisedokument og at Snowden ikke blir utlevert til USA under sitt opphold i Norge.

I brev fra Anders Anundsen 15.06.15 skriver han at spørsmålet om innreise uten gyldig reisedokument for Snowden er en enkeltsak som således skal behandles av UDI, og han vil derfor ikke gripe inn i denne saken og uttale seg. Til spørsmålet om utlevering henviser Anundsen til utleveringsloven og at det er domstolene som i første omgang må vurdere om vilkårene for utvisning er oppfylt.

Bjørnson-Akademiet får juridisk bistand av advokatene Vidar Strømme og Emanuel Feinberg ved Advokatfirmaet Schjødt.

Akademiets begrunnelse for tildelingen:

Bjørnstjerne Bjørnson-prisen 2015 blir tildelt Edward Snowden for hans arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters overvåkning av sine og andres innbyggere.

Edward Snowden, som var kjent som en uvanlig begavet og dyktig dataprogrammerer, arbeidet i flere år med software som muliggjorde den amerikanske statens overvåkning og avlytting av både amerikanske borgere og utlendinger. I juni 2013 offentliggjorde han, med hjelp fra journalistene Glenn Greenwald og Laura Poitras, et materiale som dokumenterte at NSA (National Security Agency), i samarbeid med noen av sine fremste allierte, arbeidet systematisk og målbevisst med avlytting av telefonsamtaler og lagring av private data fra svært mange mennesker.

Etter at The Guardian skrev om avsløringene sommeren 2013, ble Snowden umiddelbart etterlyst av amerikanske myndigheter. Snowden hadde da reist til Hong Kong og videre til Moskva, hvor han siden har oppholdt seg.

Med betydelig mot og personlig integritet har Snowden med vitende og vilje gitt avkall på en lysende karriere som fremstående dataekspert i amerikansk etterretningsvesen. Dette har han gjort ut fra en overbevisning om at verdens befolkning burde være klar over at hvem som helst risikerte å bli avlyttet og overvåket av den amerikanske staten.

Fremdeles blir Snowden betraktet som en forbryter av den amerikanske staten, mens andre, både i og utenfor USA, ser ham som en varsler, en rettighetsforkjemper og et symbol på kampen mot illegitim statlig overvåkning. Vi gir Snowden årets pris fordi han gjennom sine avsløringer har vist hvordan den elektronisk integrerte informasjonsverdenen kan være en trussel mot personlig integritet, men også mot ytringsfriheten. For dersom alt som blir sagt og skrevet kan bli registrert og lagret av staten, vil den frie utveksling av tanker, meninger og ideer bli skadelidende på flere måter. Mange vil legge bånd på seg fordi ‘storebror ser deg’, mens andre vil møte sanksjoner fordi de har trådt over usynlige grenser definert av staten.

Fremdeles er interessen for overvåkning i Norge relativt beskjeden, til tross for at en rekke avsløringer av omfattende og til dels ulovlig overvåkning av personer er blitt kjent de siste årene. Den svake interessen er desto mer overraskende tatt i betraktning at nordmenn er blant de mest aktive brukere av ulike internett-tjenester, og etterlater seg millioner av elektroniske spor hver eneste dag. Vi håper at tildelingen av Bjørnstjerne Bjørnson-prisen til Edward Snowden kan bidra til å øke engasjementet på dette området, og til at flere ser sammenhengen mellom overvåkning og ytringsfrihet.

Om Akademiet
Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, Det Norske Akademi for Litteratur og Ytringsfrihet, ble stiftet i 2003. Akademiet arbeider for fremme av litteratur og for
kunnskap om også andre litterære og kulturelle ytringsformer enn de som tilhører
vår egen kulturkrets, også for ytringsfrihet i Bjørnstjerne Bjørnsons ånd, bl. a. ved
møter og seminarer.

Om Bjørnsonprisen
Akademiet deler årlig ut en større pris på NOK 100 000 samt statuett og diplom til en
person eller en institusjon som har bidratt i stor grad i en internasjonal sammenheng
innen det området som omfattes av akademiets formål.
Tidligere vinnere av Bjørnsonprisen er bl.a. Kristin Solberg, Yasar Kemal, Biskop Thomas av al-Qusiyya og Mair, Wojoud Mejalli, David Zonsheine, Adonis og Hrant Dink.
Juryen består av akademiets styre som er Hege Newth Nouri (leder), Peter Normann Waage (nestleder), Kristenn Einarsson, Thomas Hylland Eriksen, Thorvald Steen, Knut Ødegård og Kari Vogt.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+