Bjørnsonprisen 2013

Krig – og verdens hukommelse

Kulturarven reflekterer vårt globale mangfold av språk, mennesker og kulturer. Den er vår felles hukommelse. Men hukommelsen er sårbar. Hver dag forsvinner uerstattelige deler av den for alltid, og ofte i krig. Der krigen herjer går kulturskatter tapt. Det siste tiåret har vi sett det gjentatte ganger – i Afghanistan, Irak, Mali og i dette øyeblikk i Syria.

Kulturskatter kan se ut til å være stadig viktigere strategiske mål i konflikter – er dette tilfelle, og i så fall hvorfor? Hva er det vi mister og hvorfor bør vi reagere? Hvilke historier ligger skjult i vår felles hukommelse, hva kan de fortelle oss?

SEMINARPROGRAM:

Sted: Molde Rådhus

Dato: Lørdag 9. november

Tid: kl. 14.00 – 16.45

Programleder: Lodve Solholm

14.00-14.15
Velkommen og en introduksjon til seminaret og vinneren av Bjørnsonprisen 2013, ved Akademiets president Knut Ødegård.

14.15-14.35
Overrekkelse av prisen til Yasar Kemal ved Knut Ødegård.
Tale ved prisvinner.

14.35-14.50 – Jern og kobber
Foredrag om prisvinners forfatterskap ved Aase Gjerdrum

14.50 – 15.15: Anatolias skjulte historie
Foredrag ved forfatter Thorvald Steen

15.15 – 16.00: PAUSE
Enkel servering

16.00 – 16.20: Timbuktus skjulte skatter
Foredrag ved Alida Boye

16.20 – 16.40: Splitte, forene, styrke og svekke: Kulturarv og menneskrettigheter i konfliktområder.
Foredrag ved Axel Christophersen

16.40-17.00

Musikk ved cellisten Kristian Sylthe

Oppsummering ved programleder
Avslutning ved Akademiets president

17.00  SLUTT

 

OM DELTAKERNE:

Yasar Kemal:
Kurdisk forfatter, ofte omtalt som den fremste nålevende tyrkiske forfatteren og et sterkt navn til Nobels litteraturpris. Han har skrevet over 30 bøker og er oversatt til mer enn 40 språk. Bøkene hans henter motiver fra landsbygda han vokste opp i i Adana-distriktet i Sørøst-Tyrkia. I familien ble det snakket kurdisk og i nærmiljøet bodde det mennesker med ulik opprinnelse og språk mens tyrkisk ellers var rådende språk.
Gjennom sine bøker er Kemal en sterk kulturbærer. Han viderebringer tradisjonene, henter frem de skjulte minnene, samtidig omformer og forener han de ulike nyanser og stilarter fra de forskjellige språkene og tradisjonene og skaper slik en fornying av tyrkisk litteratur.
Han har hatt som mål å føre det frie ordet ut til dem som trenger det, ut til folket.

Aase Gjerdrum:
Mangeårig redaksjonssjef i Cappelens Forlag, med ansvar for oversatt skjønnlitteratur. Redigerte PAN-serien. Har oversatt ca 35 skjønnlitterære titler.

Thorvald Steen
Forfatter, debuterte i 1983, og har siden utgitt en stor variasjon av romaner, skuespill, diktsamlinger, noveller, barnebøker og essays. Han har markert seg som en av Norges mest internasjonalt orienterte forfattere. Steens bøker er oversatt til mer enn 20 språk. Han har mottatt flere priser og nominasjoner i inn- og utland.

Alida Boye:
Norsk diplomat i Mali 2010 – 2013. Var i perioden fra 1999 – 2006 initiativtaker og ansvarlig for Timbuktu Manuscripts Project ved Universitetet i Oslo i samarbeid med UNESCO. Prosjektet har som mål å sikre de uerstattelige håndskrevne manuskriptene som er en verdifull kulturarv i Mali. Fra dette prosjektet ble boken «Hidden Treasures of Timbuktu – Historic City of Islamic Africa» publisert på
forlaget Thames and Hudson i 2008.

Axel Christophersen:
Professor i historisk arkeologi og tidligere museumsdirektør ved NTNU Universitetsmuseum. Har i en årrekke vært sterkt engasjert i bevaringen av verdens kulturminner, har bl.a. fått støtte fra UD til et større prosjekt med formål å fotodokumentere forholdene for kulturminner i Afghanistan. Han har også arbeidet i Myanmar med støtte fra Det kongelige Norske Vitenskapers Selskab .

 Lodve Solholm:

Fylkesmann i Møre og Romsdal og tidligere stortingspolitiker (FrP).

 

Om foredraget til Axel Christophersen:

Splitte, forene, styrke og svekke: Kulturarv og menneskrettigheter i konfliktområder.

Foredraget reiser og drøfter det grunnleggende spørsmålet: Hva er kulturarv? Og hvilken rolle spiller kuklturarven i konfliktområder?

Kulturminner kan bidra til å fremme selvbevissthet, kommunikasjon, refleksjon og kunnskap om forholdet mellom fortid og nåtid. Gjennom autensitet, materialitet og lokalitet fremmes kvaliteter og egenskaper som identitet, tilhørighet og synliggjøring av historien. Kulturarven kan på den ene siden splitte, på den samme siden forene fordi kulturarv som fenomen og begrep er skapt av mennesker i nettverk og inneholder motsetningsfulle egenskaper og kvaliteter som i noen diskursive sammenhenger forener og styrker samhold og tilhørighet – hvilket er positivt – men i andre diskurser bidrar det samme aktivt til splittelse, avstand, konfrontasjon og undertykkelse.

Kulturarven inngår i dag i herskerstrategier og kampstrategier i regioner dominert av etnisk og /eller religiøs konflikter. Kulturarven berører derfor spørsmål om menneskerettigheter i teori og praksis.

I foredraget vil det bli bruk konkrete eksempler hentet fra prosjektarbeid i Afghanistan og Myanmar.

 

Om foredraget til Alida Boye:

Timbuktus skjulte skatter

I over 400 år har manuskriptene i Timbuktu vært truet med plyndring, brann, flom og krig og i over 400 år har Timbuktus befolkning vært med på å redde den verdifulle skatten. Sist var i januar 2013 da islamistene prøvd å brenne biblioteket i Timbuktu, men da var de fleste av manuskriptene allerede gjemt bort. I samarbeid med UNESCO, har Timbuktu Manuscripts Project ved Universitetet i Oslo bygget opp forebyggende tiltak og det nasjonal bibliotekets kapasitet til å ta være på sine manuskripter.

 

Bjørnsonakademiet samarbeider med Rica Hotell Seilet i Molde. Trykk her for å booke rom.

rica-logo-nyPNG

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+