Kategoriarkiv: Aktuelt

Oppdaterte nyheter Bjørnsonakademiet

Knut Ødegård (red.): Eksempelet Island – om hvordan nykapitalismen angriper et folk.

Boka presenterer flere innfallsvinkler til å forstå hvorfor Island kom i det uføret som førte til finanssammenbruddet i 2008. Med bidrag av Vigdís Finnbogadottir, Einar Már Gudmundsson, Kalle Moene, Milan Richter, Torfi Tulinius og Knut Ødegård. © DnBB AS

Kjøp boka her!

De norske Bokklubbene – om «Eksempelet Island»:
«Det er ingen jeg stoler mer på enn ham til å fortelle om Island», skrev Vigdís Finnbogadóttir i forordet til Knut Ødegårds store bok Island – fra saga til samtid. Ødegård har nå redigert en bok som kaster lys over Island – landet som er blitt et skrekkens eksempel på hvordan et befolkningsmessig sett lite land kunne bli et så tragisk offer for nykapitalismen og finanskrisen. Han har fått med seg en kvalifisert stab av medarbeidere som bidrar med sine kapitler i boken: Islands tidligere president Vigdís Finnbogadóttir, som trekker de lange linjer i landets historie; forfatteren Einar Már Guðmundsson , som belyser situasjonen fra sammenbruddet i 2008 til i dag; professor ved Islands Universitet, Torfi Tulinius, som ser på sammenhengen mellom økonomi og frihet; og professor ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene, som tar for seg finanskrisen og økonomisk ideologi. Knut Ødegård bidrar selv med et essay som analyserer krisen og en mulig vei ut av uføret.

Ordet og makten i Russland (red: Peter Normann Waage)

I dette småskriftet presenterer forfatteren noe av den historiske og aktuelle bakgrunnen for ytringsfrihetens kår og vilkår i Russland. Han skildrer hvilket spenningsforhold det er mellom ordet og makten. Han viser videre hvordan ytringsfriheten kan bli sin egen fiende i Russland, og antyder veier ut av uføret. Med litteraturliste. © DnBB AS