Kategoriarkiv: Nyheter

Leder Einarsson og hans styre

Siden forrige generalforsamling har Bjørnsonakademiet fått et nytt styremedlem og en aktiv vara. Det nye styret ser slik ut:

Kristenn Einarsson, president

kristenn

Peter Normann Waage, vice president

Thomas Hylland Eriksenboard member

Mette Karlsvik, board member

Endre Rusetboard member

Kari Vogtboard member

Aase Gjerdrumboard member

Hans Jørgen Wallin Weihefunctioning board member

Nina Sivertsen, administration manager

Brev til Anundsen og Solberg

Til

Justisminister Anders Anundsen
Statsminister Erna Solberg

Oslo, 1. juni 2015

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet er stolt av å kunngjøre at Bjørnsonprisen 2015 tildeles Edward Snowden. Snowden får prisen for sitt arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters overvåkning av sine og andres innbyggere.

Edward Snowden er invitert til Molde for å motta prisen lørdag 5. september. Prisoverrekkelsen vil skje under gjennomføringen av årets Bjørnsonseminar. Bjørnsonseminaret vil rette søkelyset mot overvåkning, retten til personvern og avlytting. Seminarprogrammet er vedlagt.

Styret begrunner i pressemeldingen valget av Edward Snowden som årets prisvinner slik:
Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet gir Snowden årets pris fordi han gjennom sine avsløringer har vist hvordan den elektronisk integrerte informasjonsverdenen kan være en trussel mot personlig integritet, men også mot ytringsfriheten. For dersom alt som blir sagt og skrevet kan bli registrert og lagret av staten, vil den frie utveksling av tanker, meninger og ideer bli skadelidende på flere måter. Mange vil legge bånd på seg fordi ‘storebror ser deg’, mens andre vil møte sanksjoner fordi de har trådt over usynlige grenser definert av staten. Dette er et tema som ligger tett opptil flere av Bjørnsons hjertesaker, da personovervåkning representerer en trussel både mot individuell frihet og ytringsfrihet.

Vinneren av Bjørnsonprisen velges av Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiets styre, som også fungerer som jury. Styret består av følgende medlemmer:
Hege Newth Nouri, president for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet og generalsekretær i Norsk PEN
Peter Normann Waage, visepresident for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, statsstipendiat, forfatter og essayist
Kristenn Einarsson, direktør i Den norske Forleggerforening
Thomas Hylland Eriksen, professor ved Universitetet i Oslo
Knut Ødegård, statsstipendiat, poet og oversetter
Kari Vogt, seniorforeleser ved Universitetet i Oslo
Thorvald Steen, statsstipendiat og forfatter

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet har kontaktet de anerkjente advokatfirmaene Schjødt AS, representert ved ledende advokater Cato Schiøtz og Emanuel Feinberg, og Hestenes og Dramer & Co, representert ved senior advokat Frode Sulland. Vi har bedt om deres juridiske vurdering av muligheten for at Edward Snowden kan komme til Molde for å motta denne meget fortjente prisen.

Vurderingene fra de ovennevnte firmaer gjør det klart at det er rettslig grunn til å tro at Edward Snowden kan komme til Norge fra sin tilflukt i Moskva, uten å bli utlevert til USA.

Denne konklusjonen er basert på Utleveringslovens § 5 første ledd, som fastslår at utlevering ikke kan skje ved et «politisk lovbrudd». Selv om det fremgår av § 5 andre ledd at dersom forholdet også omfatter «lovbrudd som ikke er av politisk karakter kan utlevering skje for dette lovbruddet dersom forholdet overveiende må anses for å være av ikke-politisk karakter», finnes det et sterkt argument for at også det ikkepolitiske aspektet ved Snowdens handlinger kan anses som politisk grunnlagt og motivert.

Amerikanske myndigheter har annullert Snowdens pass, og han har siden 2013 vært bosatt i Russland. Utlendingsloven § 8 tredje ledd fastslår at Utlendingsdirektoratet kan i særlige tilfeller frita en utlending fra kravet om pass.

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet ber på dette grunnlaget statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen om å sikre at Edward Snowden får komme til Norge og motta prisen i Molde, uten å risikere å bli utlevert til USA. Vi ber om en snarlig tilbakemelding i denne saken, ettersom det er kun få måneder til prisoverrekkelsen skal skje.

Med vennlig hilsen
Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet

Hege Newth Nouri                         Kristenn Einarsson                         Thomas Hylland Eriksen

KOPI:    Julie Brodtkorp, statssekretær, Statsministerens kontor
Lars Øy, statssekretær, Statsministerens kontor
Hans Røsjorde, statssekretær, justisministerens kontor
Vidar Brein-Karlsen, statssekretær, justisministerens kontor
Jøran Kallmyr, statssekretær, justisministerens kontor
Advokatfirmaet Schjødt, representert ved Cato Schiøtz og Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, representert ved Frode Sulland
Ben Wizner, Edward Snowdens amerikanske advokat