Kategoriarkiv: Uncategorized

Bjørnsonprisen 2020 til Maja Lunde

Forfatteren Maja Lunde blir tildelt Bjørnsonprisen 2020. Prisen deles ut under Åpningsforestillingen for Norsk Litteraturfestival, tirsdag 26. mai. 

Foto: Oda Berby

ALTERNATIVT OPPLEGG MAI 2020
20. mai: Bjørnsonprisen tildeles Maja Lunde ved en enkel markering i Oslo.
28. mai: Hilde Østby møter Maja Lundes lesere i flere land. Strømmes på nett:  https://litteraturfestival.no/shows/forsmak-binder-jorda-sammen-maja-lundes-univers/
29.  mai: Bjørnsonforedraget strømmes på  nett: https://litteraturfestival.no/shows/bjornson-forelesningen-og-prisutdeling/
29. mai: Maja Lunde deltar på NRK2s festivalsending på kveldstid
30. mai: Maja Lundes essay, basert på foredraget, trykkes i Klassekampen
30. mai: Samtalen mellom Maja Lunde og Kari Slaatsveen strømmes på  nett: https://litteraturfestival.no/shows/bjornson-samtalen-med-maja-lunde-og-kari-slaatsveen/Maja Lunde har på få år rukket å få internasjonalt gjennomslag med sitt forfatterskap, og har i særlig grad gjort seg kjent for sitt engasjement for klimasaken. Hun har siden 2012 gitt ut 15 bøker for lesere i alle aldre, og i 2015 kom voksenromanen Bienes historie som har blitt en bestselger og har høstet stor anerkjennelse. Romanen er den første av fire bind som fokuserer på klimasaken, der Blå (2017) og Przewalskis hest (2019) allerede har fulgt opp suksessen, og hvor leserne nå venter spent på siste bind. Bøkene hennes er oversatt til en rekke språk og er ute i over 50 land, og Bienes historie planlegges nå som TV-serie i Hollywood.
Maja Lunde har i kronikker og foredrag tatt til orde for en større politisk og personlig ansvarlighet overfor verdens klimautfordringer, der hun mener Norge og nordmenn har en særlig rolle å spille. Høsten 2018 lanserte hun uttrykket «den grønne ledertrøya» som hun mener må erstatte den oljesvarte vi har hatt en stund.
Maja Lunde har også hatt fokus på utsatt eksistens og mennesker på flukt, og med barne- og ungdomsromanen Over grensen, om de norske jødenes flukt til Sverige, har hun tematisert dette for skoleelever landet over. Barneboken Snøsøsteren sies å haskapt Harry Potter-tilstander i norske bokhandlere, og ble trykket i 250.000 eksemplarer, er solgt til 26 land og skal nå bli film i Hollywood. Maja Lunde har selv skrevet manus til tre filmer: Hjemsøkt, Battle og Flukten over grensen, som kommer nå i februar; de to sistnevnte er basert på hennes egne bøker.

Styret i Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet tildeler Maja Lunde Bjørnsonprisen 2020 for hennes forfatterskap og engasjement. I likhet med Bjørnstjerne Bjørnson, er Maja Lunde en forfatter som kjemper for menneskers vilkår og verdighet. Hennes forfatterskap har lykkes med å formidle dette på en måte som går hjem hos mennesker verden rundt.  

I forbindelse med prisutdelingen blir det, i samarbeid med Norsk Litteraturfestival, Høgskolen i Innlandet og Nansenskolen, et seminar knyttet til Maja Lundes arbeid, med faglige innspill, foredrag og samtale. Postene i seminaret er åpne for publikum.

PROGRAM 2020

Onsdag 27. mai i Kulturhuset Banken

11.00 – 11.45 Håp, kunnskap og litterært driv
De tre første bøkene i Maja Lundes klimakvartett har fått et stort publikum langt utover Norges grenser, og til høsten settes Bienes historie opp som teater. Hva er det ved bøkene som treffer oss? Hvordan engasjere et stort publikum med dyster tematikk? Litteraturprofessor Sissel Furuseth, dramaturg Ingrid Werne Nilsen og forfatter Hans Olav Lahlum i samtale med litteraturkritiker Hilde Østby.

12.00 – 12.45 Fra hode via hjerte til handling
Hvordan kan kunst og kunnskap gjøre oss i stand til å skape en bedre verden? Hvilke utfordringer står vi overfor som samfunn og enkeltpersoner, og hvor kan vi best gripe fatt? Professor Dag O. Hessen og leder for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, i samtale med professor Hans-Jørgen Wallin Weihe.

14.00 – 15.00 Bjørnsonforedraget ved Maja Lunde: Bare et menneske?   
Hvem er vi, som mennesker, i møte med klimakrisen? Og hvilken rolle kan litteraturen spille? Maja Lunde er årets vinner av Bjørnsonprisen. På få år har hun gitt ut 15 bøker, med internasjonale boksuksesser som Bienes historie, Blå og Snøsøsteren. Hun har gjort seg særlig kjent som en stemme for klimasaken. 

15.30 – 16.30 Bjørnsonsamtalen med Maja Lunde og Kari Slaatsveen 
Møt årets Bjørnsonprisvinner Maja Lunde i samtale med journalist Kari Slaatsveen om bier og biosfære; om det å lage en stemme for en sak og en historie for en stemme, og om hva som skjer og kan skje når folk blir berørt. 

Tirsdag 26. mai i Maihaugsalen

Pristildeling under festivalens åpningsforestilling

Tirsdag 26. mai på Aulestad

Bjørnsonvinnerens appell for barn og unge under Verditinget

Om Bjørnson, Jensen og dei ekte verdsborgarane

Simen Ekern (f.v) og Carsten Jensen i Festsalen, kulturhuset Banken. (Foto: Mette Karlsvik)

Bjørnsonsamtalen

– I Danmark er mange forfattarar ein del av ein subkultur, men manglar nokon for for nasjonal kjensle. Dette er annleis i Noreg. Noreg er ein yngre nasjon og er nærmare tida av nasjonsbygging. Fleire har eit forhold til forfatarane som “var med på å bygge landet”. Eg trur at det har fleire unge forfattarar som har eit forhold til fellesskap. 

Slik begynner Carsten Jensen samtalen med forfattar og journalist Simen Ekern. 

Jensen har vore i aksjon på Lillehammer sidan dagen før, då han både talte for ungdommane, vitja Bjørnsons heim Aulestad, og opptrådte på Litterær Festaften på Maihaugen. No assosierer han fritt over inntrykka han har gjort seg så langt, og særleg over det å stå på verandaen til “landsfader Bjørnstjerne Bjørnsons” heim: 

– Jordene breidde seg ut. Bak meg var det så mange rom. For ein stad å bu! Det var nesten som å vere på besøk hos ein feudalherre. Men den epoka er på ein eller annan måte forbi. Eg delte ut ein pris til den beste dystopiske novella skrive av ein tenåring, og eg tenkte: Korleis vil det sjå ut her om vi ikkje gjer noko med klima? Eg prøvde ut ein av Bjørnsons tankar, om det å leve sant. Gjer vi det? Vi er ein generasjon som forfjuskar oppgåvene våre. Vi forfjuskar livet for kommande generasjonar. Sluttresultatet er at vi overleverer ein dyster arv til kommande generasjonar. 

Simen Ekern spør då om det ikkje finst ein slik figur, litt som Bjørnson i Danmark: Ein som er samfunnsrefsar, debattant, forfattar, og ein klassisk europeisk intellektuell. Er ikkje Carsten Jensen ein sånn figur?

– Eg vil gjerne sjå meg sjølv som ein fri, uavhengig tenkar. Forfattarar skulle kunne gjere det. Ein skal ikkje skulle fornemme skjulte dagsordener hos forattarane. Samfunnet forøvrig iscenesett sine tekstar. Forfattarane kan vere eit alternativ til den vridninga av sanninga som t.d. media og politikarar kan drive med.

Ekern skildrar ei samtid der ein har “høgtropande entertainarar à la Jordan Peterson” som får merksemd fordi volumet er viktigare enn innhaldet og der “folk som pratar om mellomposisjonar blir sett på som feige.” Ekern spør om Jensen blir avhengig av å provosere for å bli høyrt? “Du kan til dømes nemne “nazistanes masseutrydning” i same setning som at du skriv om måten vi behandlar flyktningar i dag,” seier Ekern. Jensen svarar:

– Eg meiner at det er eit slektskap. Det begynner med oppbevaringsleirar som sluttar som utrydningsleirar. Folk bur i omstendigheiter som er blotta for alt som gir meining. Vi vil ikkje ha flyktningen. Vi reknar den ikkje som å vere ein av oss. Danmark er i ferd med å ta ein avantgarde posisjon i Europa – på ein grim måte. 

På det meta-intellekuelle, om spørsmålet om medierøynda og debattklima, kommenterer Jensen slik: 

– Eg mottek stadig invitasjonar til TV og radio, til slagsmål med høgreekstremistar. Eg seier alltid nei fordi det er ei iscenesetjing. Dette spelet vil eg ikkje vere med på. Eg bestemmer sjølv når eg vil slåss og om eg vil slåss. Etterhanden blir eg sjeldnare invitert. Danmark Radio har teke eit skritt mot høgre. Ein del tilsette er bytte ut med dei som har meir bekvemme politiske meiningar. Eg trur at i desse åra så skejr nokre usynlege skred i den politiske meiningsdanninga. Ein del av dette er dyrkinga av hatet mot eliten. Eliten skal helst ikkje komme til tale. 

Ekern trekk samtalen så inn på populisme, som er ei retning som Jensen har kritisert mykje i skrivinga si. Jensen forklarar noko av populismens attraksjon: 

– Etter finanskrisa (2008, journ. anm) beslutta ein å drive ein nødvendigheitsoplitikk. Ein slutta å kalle velferdsstaten for velferdsstat, men sa konkurransestaten. Skulen skulle ikkje oppdra meg. Livet skulle oppdra meg. Dette har fråteke folk kjensla av å ha eit tryggleiksnett. I Danmark pratar ein ikkje lenger om dei svake, men om taparar. Det er verre å vere tapar enn å vere svak. Din fiasko er din eigen skuld. Du blir utilstrekkeleg. “Eg er ikkje god nok og dug ikkje.” Populismen seier: “Du er god nok som du er.” Populismen er psykoterapi for folk flest, og gir ei kjensle av å vere teke på alvor og å bli oppreist. 

– Eg trur mange i Danmark er trett av populismen og dens grimskap. Men dessverre har det ingen gjenklang i korleis folk røyster. Også det danske arbeiderpartiet har overteke den høgreorienterte gjengen sin retorikk. Betyr det at dette er verdiane som folk vil ha? Nei, det betyr at dei er redde for å miste veljarar. Politikarane har blitt baktroppen, seier Jensen. Underforstått: folket stakar ut ein kurs som politikarane følgjer. 

Flyktningar

– Er det moralsk å ta imot 65 millionar flyktningar? spør Ekern retorisk. 

– Nei, eg meiner ikkje at vi skal ta imot alle 65 millionar. Men vi kan ta imot fleire enn null kvoteflyktningar. Noreg har ein stygg regjering. Men de tek likevel imot 3000 kvoteflyktningar kvart år. I år 2050 vil Europa ha eit underskot på arbeidskraft. Vi er det rikaste kontinentet i verdshistoria, og kun ein halv milliard folk, med null komma null promille tilvekst. Så får vi vite at Europa held på å velte på grunn av nokre flyktningar. Rænd mig i røven. 

Så nynanserer Jensen sin eigen samanlikning mellom nazistane sine konsentrasjonsleirar og flyktningemottak: 

– Å samanlikne med trettitalet er misvisande. På trettitalet hadde ein hordar med menn som hadde posttraumatisk stressyndom etter Første verdskrigen. Den heimstaden som nazistane hylla på trettitalet er ikkje den same som kampen står om i dag. I dag står kampen om velferdsstaten. Den velferdsstaten som no teiknar seg er den etniske velferdsstaten. Den skapar splitting heller enn samling. Folk kjenner tap av identitet. Men kva er Danmark? Vi er eigentleg ein sjøfartsnasjon. Viss du spurde folk i dag, så ville dei svare: Vi er eit velferdssamfunn. Men kor kom dei frå, historisk sett? Vi dreiv med båtar og reise. Dette er ein viktig del av identiteten. Vi er ikkje bønder. Når bonden ser ein framand krosse marka si, så spør han: kven fanden er det? Sjømannen vil ha arbeidd med utlendingar og vore på andre kontintent og sett andre måtar å jobbe, leve og vere på. Det er ikkje sikkert at han set pris på den andre måten å leve på, men han veit at dei andre måtane også fungerer, på sine vis. Imperativet i globalisering er: Korleis skal vi lære å leve med dei andre? Då kunne vi drege veksel på at vi er ein sjøfartsnasjon. Dette er den verkelege prøvelsen for eit samfunn: Kan vi klare å leve med andre nasjonar?

Ekern kommenterer så Theresa Mays fråsegn om at den som trur han er ein verdsborgar, er ein citizen of nowhere. 

– Ja, der kan du høyre den kommande antisemetismen, seier Jensen:

– Jødane var kosmopolittar, eller citizens of nowehere. Dei var såkalt rotlause verdsborgarar. Men eg vil fortelje om det verkelege nowhere: Utanfor einkvar flyplass finst brannbelte av betongslum der mesteparten av menneskeheiten bur. I eit byplanmessig nowhere veks dei fleste av oss opp. Ingen kjenner ansvar eller fellesskap på slike stader. Dei er dei sanne citizens of nowhere. 

Kva verdiar vil vi føre vidare?

Dagen før Bjørnsonseminaret, vitja Carsten Jensen det årlege arrangementet “Verditinget”. Arrangementet er for ungdommar i vidaregåande, og baserer seg på ei verdiundersøkjing. Tre skuleklassar brukte dagen til å diskutere verdiar, meiningar og måtar å kommunisere på. President i Bjørnsonakademiet, Kristenn Einarsson, introduserte Jensen som årets Bjørnsonvinnar, og forklarte kort kvifor. Carsten Jensen holdt så ein slags apell for dei unge: Kvifor er det viktig å meine noko og å engasjere seg? Jensen delte også ut prisen til den beste novella i skrivekonkurransa til ungdomsfestivalen Pegasus. Tema for konkurransa var: Å skrive ein dystopi om korleis verda kan sjå ut om tjue år viss politikarane ikkje lyttar til ungdommane sine viktige klimabodskap.

Så reiser Carsten Jensen tilbake til København, der han, fredag 24/5, held ein lengre appell for ungdommar som streikar for klima, og seier: 

Det er berre ein ting som overgår utsleppet av CO2 desse åra. Det er utsleppet av verkelegheitsfornektande vrøvl. Sjå på Christiansborg. Bygnaden ved sida av oss er den største språklege forureiningskjelda i Danmark. (…) Sjølvsagt skal vi gjere noko med klimaet, seier dei. Det må berre ikkje gå ut over landbruket. Det må berre ikkje gå ut over forbruket. Det må ikkje gå ut over privatbilismen. Det må berre ikkje gå ut over charterferien. Det må berre ikkje gå ut over den heilage veksten. Men det er ei gruppe som det gjerne må gå ut over. Det er dykk. Barna våre.

Hvis en reisende en vinternatt

Hobølsalen på Kulturhuset Banken, med Teresa Grøtan (t.v), Håvard Syvertsen (i midten) og Morten A. Strøksnes på scenen

Bjørnsonprisen 2019 gjekk til den danske forfattaren, kritikaren og samfunnsrefsaren Carsten Jensen. Jensen tok imot prisen under festaften då Norsk Litteraturfestival opna på Lillehammer. Prisutdelinga blei fulgt opp av ein dag med seminar om Carsten Jensens forfattarskap, og tema som er relatert til skrivinga hans.

Sjelens atomsmerter var det første arrangementet i Bjørnsonakademiets Bjørnsonseminar 2019, fulgt av dette, Hvis en reisende en vinternatt, som har sitt utgangspunkt i Jensens reisebøker. Omsetjer Håvard Syvertsen og forfattar Morten A. Strøksnes samtalar om reisa som litterær metode, og kosmopolitisme som drivkraft for å skape. Forfattar og leiar av Bergen internasjonale litteraturfestival, Teresa Grøtan, leier samtala, og byrjar med å spørje “Kva er reiselitteratur?”. 

– Ein kan ta ein vid inngang og tilsnike seg romanar som Odysseen, Gilgamesh og så vidare. Men du tenkjer vel på reiseskildringar, og då er det lettare, begynner Morten A. Strøksnes, som i mange år har skrive reisebasert langessays i bokform. Havboka, som kom på Oktober i 2016, kan kallast ein gjennombrotsbok og er solgt til 24 land og til teatre. I Storbrittania vart boka kategorisert som reiselitteratur, og i Danmark som roman. Strøksnes uttalar seg midlertid generelt, om dei bøkene som ein tradisjonelt kallar reiselitteratur: 

– Det er mange bøker som blir kalt reiselitteratur som det er vanskeleg å plassere. Denne typen forteljingar har ein person, ho eller han, som reiser ut i verda av ein eller annan grunn. Ein skal finne noko og oppdage noko. Men kva? Nøkkelen til Carsten Jensens Jeg har sett verden begynne finst i tittelen. Carsten Jensen har reist ut i verda, og har sett ein verden som skal definerast om att. Korta er delte ut på nytt. Og lesaren skjønner med ein gong kva ein skal vere med på.

– Det er ein grandios tittel, kommenterer Teresa Grøtan. 

– Ja, og den er ganske genial. Sjølv om tittelen lyg litt, skaper han ei ramme som fungerar, ei som lesaren kan være på innsida av, seier Strøksnes. 

Ope eller politisk

– I 1984 blei det gitt ut ei bok med tittelen «Ekte 68’ere spiser ikke seipanetter», seier Størksnes: – og ei anna bok kunne ha vore «Ekte 68’arar skriver ikke reiseskildringer». Den tida var ikkje det beste for å dra ut og oppdage. Eg trur ikkje at dei hadde den openheita og rausheita som trengtest. Nokre av dei reiste til Albania og så vidare, men dei var for ideologisk interesserte til at det fungerte som reiseskildringar. Dei hadde berre svara, og ikkje spørsmåla. Den einaste eg kjem i hug som var god frå den tida, var En reise langs Donau, som var apolitisk. 

– Du snakkar om den tida då Carsten Jensen foretok dei reisene. Han skreiv om endringane som vi såg i verda på den tida. Men korleis er det å lese dei bøkene i dag. Opplever vi dei som nittitals? spør Theresa Grøtan. Jensens norske omsetjar Håvard Syvertsen svarar: 

– Eg repeterte Jeg har sett verden begynne no, og eg synest ikkje at dei er utdaterte som litterære verk. Eg har ei førestilling om at slik skriveturisme var noko som engelske lordar dreiv med på 1800-talet då dei skildra norske lakseelver og så vidare. Men det opnar seg økonomiske og praktiske mulegheiter for fleire på nittitalet. Dette er det som har skjedd. Boka sitt eg, som kanskje er ganske likt Carsten Jensen men som likevel er eit litterært eg, er i eit brot i livet. Det skjer ei rørsle som gjer at han blir dytta ut i verda. Noko anna som ber verket er blikket på verda, som ikkje er utdatert. 

– Ei forutsetning for at ei reiseskildring skal bli bra, er at ein må ha eit blikk på seg sjølv, kommenterer Strøksnes: – Det er eit iscenesett eg, det er ikkje heilt og fullt Carsten Jensen, men det er ein Carsten Jensen. Han fortel om kjærleikslivet sitt, om kvalar, og om gleda med å reise. Så svinger pendelen over i ein tung depresjon, med tap av meining og lyst. Ein vil eigentleg ikkje vere på reise. Alle har sine måtar å takle dette på. Carsten Jensen har sin måte. Den pendlinga er ein motor i teksten. Han bruker av seg sjølv. 

Skrivaren – og den andre

– Har bøkene tapt seg? spør Grøtan. 

– Nei, men tidsanda har endra seg. Det handlar om assymmetri i eit nært forhold til det annet kjønn, til dømes. Elles synest eg Jensen er god fordi han ikkje skildrar folk som ofre. Han lar dei ha ein individualitet. Han kan også tillate folk å vere drittsekkar. Det finst mange feller å ramle i. Skuldkjensla for vår eigen rikdom, til dømes. Carsten Jensen ramlar ikkje i den fella. Men han kan skrive slik som “Han så riktig ut som en menneskeeter,” utan å vere redd for kritikken som kan komme med ein slik menneskeskildring. Eg synes ikke akkurat dette dømet er vellykka, men poenget er at han ikkje er redd for å spele på fordommar.

– Det er ingen enkel menneske, og ingen er berre gode. Det er tøffe greier, seier Syvertsen, og referer den siste boka han omsette – Krigen tar ikke slutt, som er frå krigen i Afghanistan. 

Paneleg kjem inn på eitt av Jensens gjentakande poeng: Kritikken mot ein dehumaniserande retorikk. Danmark er, i følgje panelet «eit hestehovud framfor Noreg» når det gjeld den dehumaniserande politikken. Jensen skildrar i boka Kjellermennesker eit utreisesenter på Skjeldsmark i Danmark, der folk erfarar lite føreseielegheit og stor uvissheit. «Det er ein nokså sint mann som skriv den siste boka,» blir det sagt. 

Forfattarane på scena rekk også å reflekere rundt dei meir tekniske sidene ved Jensens skrivekunst, og det Strøksnes kallar reiseskildrarens dilemma eller dialektikk: 

– Mykje i ei reiseskildring skjer mellom det spontane og umiddelbart erfarte og den researcha kunnskapen. Dei beste reiseskildringane eller reiseskildrarane greier å minske dette spennet, desse tekstivåane mest muleg. Tekstnivåa glir saman i ein organisk heilskap. Ikkje slik at ein først er på bakken, på reise og sansar alt – før det så kjem eit essayliknande eller leksikalt parti. Det er vanskeleg å få dei to nivåa til å fungere saman og bli éin heilskapeleg tekst. For å skape ei kjensle av spontanitet og nærvere skriv difor mange i presens. Men reisa foregår jo ikkje som ein ferdig tekst. Til dømes skriv Carsten Jensen fleire stader at han om kvelden sit og skriv notatar. Men notata er openbart ikkje teksten som vi les, for den er blitt bearbeidd til litteratur i ettertid. Altså – ein reiser, ganske uførebudd, og får ein rekke opplevingar. Ein er ein grønnskolling. Men forfataren som har skrive boka har forlatt dette stadiet som han liksom er på i boka som ein held i handa og leser. Han har skrive boka heime, omgitt av andre bøker, etter å ha bearbeidd erfaringane. Sett på spissen kan en seie at det er ein annan person som skreiv boka enn han som skildrast i boka. Han har – heldigvis- omskapt røynslene sine til litteratur. Reiseskildraren skapar ein illusjon om at ein er med på reisa. Det gjeld altså å finne balansen mellom dei spontane førsteinntrykka og kunnskapen som stammar frå andre kjelder. Den spontane opplevinga er viktigast, meiner Strøksnes, og viser til Jensens bok «Jeg har hørt et stjerneskudd»: 

– Her får ein denne dialektikken rett på seg. Jensen kjem til Påskeøya og skriv at han ikkje har nokon aning om kvifor kulturen på Påskeøya gjekk under. Men i neste kapittel veit han alt om det og forklarar det i detalj. Eit anna døme er frå same bok – «Jeg har hørt et stjerneskudd». Der skal han til Ny-Guinea, eit land han seier han knapt veit noko som helst om. Likevel er han i stand til å halde eit langt foredrag om ulikskapen mellom de ulike stammene. Her skimtar ein det eg tentativt vil kalle reiseskildrerens hermeneutiske dilemma eller reiseskildringens dialektikk.

Er du av dei som ikkje har lese Carsten Jensen, og no blir nysgjerrig på korleis Jensen skriv? Bjørnsonakademiet har vore så heldige å få lov til å publisere Bjørnsonforelesninga – Ein times langt foredrag som Jensen holdt rett etter desse to programpostane. Foredraget ligg tilgjengeleg her. 

Bjørnsonseminaret 2019: Fulle hus, stort engasjement

Carsten Jensen (t.v) i samtale med Asieh Amini.
Carsten Jensen (t.v) i samtale med Asieh Amini.

Sjelens fantomsmerter

– Fantomsmerter er knytt til det å amputere. Ein har mista eit lem, men kan ha kjensla av å framleis ha lemmet. 

Slik introduserer Hans-Jørgen Wallin Weihe arrangementet samtalen mellom den iranske poeten Asieh Amini og Carsten Jensen. Med utgangspunkt i ein tekst av Carsten Jensen, skal dei to forfattarane diskutere smerte og sorg, om korleis det kan komme til uttrykk i litteraturen. Kva er litteraturen i sorg og smerte? 

Sosionom, professor og forfattar Wallin Weihe dreg veksel på fantomsmertene når han introduserer Asieh Amini, som er i asyl i Trondheim. Vil ikkje ein del av henne heile tida kjenne Iran, og kjenne det som at ho framleis er i Iran? Amini introduserer forfattarskapet sitt sjølv på denne måten: Eg er ein poet, var kanskje født som poet, men eg blei nok aktivist. Eg har også vore innom sakprosaen, som journalist. Amini gir så eit døme på korleis saknet kan vere i eit dikt, nesten fysisk: Ho begynte å skrive boka (langdiktet) Kom ikke til mine drømmer med gevær då ho framleis budde i Iran. Ho fullførte det etter å ha flykta til Noreg. Diktet inneheld røynsle frå begge liva, begge verkelegheitene. 

Carsten Jensen vaks opp i ein fiskelandsby med eit par tusen innbyggarar. Som dei fleste som veks opp på små stader og som har ambisjonar, endte han til slutt opp i København. Jensen blei kritikar i Politiken, og har, sidan 1975, gitt ut bøker: Reiseskildringar, romanar og reisessayistikk. Reiseskildringa Jeg har sett verden begynne kom i 1996, og gav forfattaren den danske bokhandlarprisen De gyldne Laubær. Han fulgte opp med den mykje kritikarroste Jeg har hørt et sterneskudd (1999). I den episke Vi, de druknede (2006) går forfattaren tilbake til barndomsstaden Marstal, og skildrar, gjennom nokre individ sine skjebnar, framveksten av det moderne Danmark. Mange nordmenn kjenner Jensen midlertid mykje som ein som skildrar den danske deltakinga i krigar, som i Afghanistan. Krigen som aldri tar slutt er resultatet av reiser i Afghanistan med den norske journalisten Anders Hammer. Jensens skriving om Danmarks involvering i slike NATO-operasjonar har ikkje maken til i Noreg.

– Er du aktivist, Carsten Jensen? spør Wallin Weihe. 

– Eg har ein kort karriere som aktivist på lufthamna i København for å hjelpe flyktningar som skulle sendast ut av landet. Men min hovudaktivisme har nok vore som skrivande, av bøker, kronikkar, debattinnlegg og så vidare. 

Hans-Jørgen Wallin Weihe (f.v), Carsten Jensen og Asieh Amini i Hobølsalen, kulturhuset Banken (foto: Mette Karlsvik)

Carsten Jensen utdjupar denne “aktivismeskrifta” slik: Når ein skriv for ei avis, skriv ein på borgarane sine vegner. Ein stiller då kritiske spørsmål til styresmakter. Ein veit nokon lunde kven mottakaren er. Det veit ein ikkje når ein skriv romanar. Du henvender deg direkte til ein lesar. Spørsmålet som ligg under i romanen, er “Kva om dette var deg?”. Eg skriv då ikkje på vegner av nokon. Eg skal ikkje ha fatt på ein spesiell gruppe, men skriv til mennesket. Difor er det ulike toner i språket i ein roman, i motsetning til i sakprosaen. Romanen har vennskapets tonefall. Det seier: Eg tek deg på alvor som menneske. Eg trur at du tåler å høyre dette. Lesaren er min ukjente venn, seier Jensen. Han seier også om romanen: Livet er tåkete. I romanen kan det bli klårare. 

– Du kjem frå eit kystsamfunn der mange mista livet på havet, seier Wallin Weihe. 

– Ja. Og dette er noko som eg tenkjer meir over når eg blir eldre. Når ein er i ein krigssone blir ein akutt klar over tapa som ein lid seier Jensen, og minner også på om dei formane for tap som skjer meir gradvis: 

– Flyktningestraumane kan sest som ei gigantisk gravferd. Nokre er sjuke, eller vil møte ulykke. Andre dreg heilt konkret på sine døde slektningar. 

Medier og demokrati

– Eg har sjølv venner som seier at dei har slutta å skrive meiningsbærande, i media. Sjølv om dei har skrive det som dei sjølv trur er rett, demokratisk osv, så reiser det seg ein skittstorm og dei opplever hets. Dei seier til meg at dei har slutta. 

– Eg stoler faen ta meg ikkje på den danske pressen. Dei er så fulle av skit. No treng du forsåvidt ikkje vere tilsett som journalist for å skrive skit. Det kan du gjere på din eigen facebookside, seier Jensen. Men han meiner at journalistar har eit særleg ansvar for å sikre velfungerande demokrati. Det betyr ikkje nødvendigvis å vere ufarlege:

– Ein må ikkje frykte konflikt. Det handlar om å ture å vere usamde, og stå ved sin usemje. 

Wallin Weihe nemner den såkalte grønne revolusjonen i Iran, der ein fekk håp for dei demokratiske media. 

– Dei leid nederlag. No er ein tilbake til eit diktatur som er verre enn det ein hadde, seier Amini, og reflekterer kring demokratiomgrepet. “USA har demokrati. Men demokrati for kven? Og kva betyr demokrati på ein klode som har så mange grenser?”

Amini kjenner også på grensene som blir skapt språkleg, til dømes når ho blir presentert som eksilforfattar. “Det seier noko om kvifor eg er her. Men når ein brukar det omgrepet, opprettheld ein ei grense. Det gjer meg ufri.”

Barndomssmerter

Den i dag 67-årige Jensen forholder seg med humor og varme til forteljinga om barndommen. Men bak forsoninga kan ein ane røynsler av smerte. Faren var skippar på eit lite frakteskip, og stod langt ifrå sonen når det kom til interesser og verdiar: 

– Min far var militant antiintellektuell. Han meinte at dei som kunne sitje inne og lese ei bok var det noko galt med. Han snakka om parasittar, som var skulelærarar, biblitekarar og alle som var tilsett i kommune og stat. 

Faren omtalte sonen sin berre som “Jensen”, og var så mykje på havet og så mykje heimefrå at livet likna meir på å vere farslaus. 

– Då far først kom heim, var ein av oppgåvene hans å gi fysisk avstraffing for alt galt eg hadde gjort medan han var borte. Far likte ikkje å slå. Han kunne ta meg med inn på rommet der eg skulle bli straffa, så vente litt, og kviskre: Du får gå viss du ikkje seier noko til mor di.” Så slapp eg ut, og forsøkte å sjå passe ulykkeleg ut.

Jensen snakkar om far sin med varme denne dagen i Lillehammer. Men forholdet til faren har ikkje vore smertefritt. Dagsavisens Sissel Hoffengh spurde i 2015 Jensen om ein son alltid vil søkje anerkjenning frå far sin. – Nei, det skjønte eg ganske tidleg at aldri kom til å skje. Eg trur at han såg på meg som ein marsbuar, sa Jensen til Hoffengh. Faren visste ikkje kva Jensen studerte i København. Og sjølv då Jensen hadde gitt ut første boka si og fått gode bokmeldingar, sa faren til venner: “Han blir nok aldri til noko.” Var det smertefullt? Var Jensen sint på faren? Til Hoffengh seier Jensen at han skjønner far sin. “Det eg holdt på med var for abstrakt.” Dessutan begynte Jensen å skrive reiseskildringar frå eksotiske reisemål. Då var faren og Jensen plutseleg meir som likemenn. “Sådan skal du ikke tale om Jensen. Jensen har vært i jungelen,” sa far til Jensens mor ein gong etter det. 

Tapsrøynsler og reiserøynsler

Sjelens fantomsmerter er det første arrangementet i Bjørnsonakademiets Bjørnsonseminar 2019. Seminaret har vore arrangert årleg heilt sidan akademiet delte ut Bjørnsonprisen første gongen, og er alltid relatert til prismottakaren sitt virke. Då Bruce Springsteen vann prisen i fjor, dreidde seminaret seg rundt kunstnaren sin rolle i samfunnet, og stilte spørsmål ved kunstnaren sitt bidrag til sosial og politisk endring i eit samfunn. Carsten Jensens lange forfattarskap har engasjert seg i alt frå klimasak, nasjonalisme, flyktningeproblematikk og Skandinavia sin deltaking i krigar, til internpolitikk i Danmark og den danske identitet gjennom skiftande tider. Arrangementet “Sjelens fantomsmerter” har sitt utgangspunkt i ein tekst der han skriv «Sjelen led av de samme fantomsmertene som sårede soldater har når de manglende lemmene deres fortsetter å påvirke nervebanene.» Det neste arrangementet, Hvis en reisende en vinternatt har sitt utgangspunkt i bøkene som hentar stoffet sitt frå reiser og opphald som Jensen har gjort over heile verda. I dette arrangementet diskuterer omsetjer Håvard Syvertsen med forfattar Morten A. Strøksnes om reisa som litterær metode, og kosmopolitisme som drivkraft for å skape.

Carsten Jensens Bjørnsonforedrag

Bjørnsonprisen 2019 gjekk til Carsten Jensen, og blei delt ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. I samband med utdelinga, holdt Bjørnsonakademiet eit heildags seminar som begynte med arrangementet Sjelens fantomsmerter, og som fortsette med arrangementet Hvis reisende en vinternatt, før Carsten Jensen Bjørnsonforedrag. Bjørnsonsamtala med Jensen var leidd av Simen Ekern, og blir oppsummert her.

Bjørnsonakademiet har fått lov av Jensen til å publisere foredraget hans:

Carsten Jensen i festsalen på kulturhuset Banken (foto: Mette Karlsvik)

39 tanker om liv og død og hvorfor vi slår hinanden ihjel 

  1. tanke

Jeg stod engang foran et tårn fyldt med dødningehoveder. Det var uden for Cambodjas hovedstad Pnom Penh på de såkaldte Killing Fields. De Røde Khmerer dræbte en fjerdedel af deres eget folk, og folkedrabet, som mest mindede om et storstilet nationalt selvmord, stoppede først, da nabolandet Vietnam invaderede. Det var her midt i rismarkerne, hvor 20.000 blev ofre for Khmer Rouges henrettelsesmaskine, og knoglerne endnu stak op af jorden, at vietnameserne rejste dødningetårnet for, ikke for at udstille en makaber fjende, men for at vi ikke skulle glemme. 

2. tanke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jeg kunne sige kranier eller hovedskaller. Det er ord, der svøber sig i anatomiens neutralitet. Dødningehoveder er mere ladet, og adjektivet «grinende» venter aldrig langt borte, som om døden har overtaget det, der engang var et menneske, og nu griner ad os i en morbid påmindelse om, at vi engang selv vil ende med rengnavede knogler og øjenhuler, der i deres bundløse mørke ligner opspilede pupiller, med det, der engang et menneskes blik reduceret til tomhedens apokalyptiske stirren. Men et kranie er stadig et menneske, og selv ikke når kødet er skrællet bort, bliver vi opslugt af anonymiteten. Ikke to kranier i tårnet var ens, og jeg bildte mig ind, at jeg kunne se ydmygelsen og torturen, de henrettede havde måttet gå igennem, før deres kroppe endelig gav op, som om smerten havde ramt så dybt, at et fantombillede af den var blevet tilbage i de mishandlede ansigtsknogler. Det var døden i nærbillede. 

3. tanke

For nylig fandt arkæologer i Mexico nye beviser for det, vi anser for aztekernes barbari, stabler af menneskekranier, samlet sammen og udstillet i templer. Allerede conquistadorerne, de spanske erobrere, der som europæiske khmer rouge´r kom til Latinamerika for at begå folkedrab på et helt kontinent, gjorde en lignende opdagelse. De fandt en hel pyramide af dødningehoveder, og med en metodisk ihærdighed man ikke ville have tiltænkt disse mordlystne erobrere gav de sig til at tælle dem, formodentlig for at bevise, at aztekerne var endnu mere barbariske end dem selv, skønt spanierne set i et historisk perspektiv er umulige at overgå. 136.000 dødningehoveder befandt der sig i pyramiden. Hvorfor var de stablet op i en pyramide, ikke ulig tårnene i Cambodias Killing Fields? Var også dette et mindesmærke? Eller det modsatte: et triumferende monument over en slagen fjende? Aztekerne var  udryddede, før de fik lejlighed til at svare. Selv ikke en stump historisk nysgerrighed efter at lære motivet at kende kunne holde de morderiske spanieres våben tilbage. Man endte med den konklusion, at pyramiden af dødningehoveder fejrede en sejr over en nedkæmpet fjende, og at det var de slagne soldater, hvis kranier her var udstillet i et morbidt svar på romernes triumfbue. Men senere undersøgelser har rejst nye spørgsmål. Det viser sig, at mange af kranierne er uens af størrelse og må stamme fra børn. Er det et helt folkedrab, aztekerne her fejrer? Eller drejer det sig, når det kommer til kvinderne og børnene, om det, vi på nænsomt moderne militærsprog kalder «collateral damage», utilsigtede skadevirkninger? Eller er det døde aztekere selv, ikke nødvendigvis indre fjender, men almindelige borgere, der bliver mindet på denne for os morbide måde? Vi ved det ikke. 

4. tanke

Den engelske filosof John Gray forsøger i sit opgør med fremskridtstanken i bogen The Soul of the Marionette heller ikke at løse aztekernes gåde, men han lader sig anfægte af den, ikke blot i afvisning og afsky for deres rituelle massedrab, der oven i købet var ledsaget af kannibalistiske orgier. «Vi forstår ikke aztekerne, fordi vi ikke ønsker at forstå os selv, » skriver han. Aztekerne indgyder rædsel. De er barbarer. «Men barbarer har somme tider noget at lære dem, der anser sig selv for civiliserede.»  Civilisation og barbari er ikke to forskellige verdener. De er flettede ind i hinanden overalt, hvor mennesker mødes. 

5. tanke 

Aztekernes gud, Tezcatlipoca, bar også tilnavnet Spotteren. Han var ingen ven af mennesker. Hans herredømme var grusomt og tilfældigt, og som Gud mindede han mest om Gloucesters karakteristik af guderne i Shakespeare´s King Lear: «As flies to wanton boys are we to the gods. They kill us for their sport.» (4. Akt, 1. Scene). Det var dødens meningsløshed, der var aztekernes udfordring, og med deres ritualiserede menneskeofringer forsøgte de at skabe mening og orden i en tilværelse, som de så som styret af kaos. Mere end tabet af liv frygtede de tabet af mening. De slagtede ikke mennesker, sådan som vi gør i vores krige, fordi vi har visioner om en bedre verden, der vil rejse sig på ruinerne af vores fjenders. Når blot den tjener et godt formål, har volden i vores øjne en uimodståelig stråleglans.  Aztekerne begik deres massedrab, fordi de prøvede at forsone sig med volden og døden som et grundvilkår. De kendte deres egne voldelige impulser. De prøvede hverken at tæmme eller undertrykke dem. De søgte i stedet at ritualisere dem i et forsøg på at undslippe vilkårligheden. Uanset hvilken tolkning man vælger, var døden for aztekerne et offentligt anliggende. Den stirrede dig i øjnene hver dag. Du vekslede blikke med dens tomme øjenhuler og vidste, hvad der ventede.  En lignende tankegang har de ukendte vietnamesere, der skabte mindesmærket over the Killing Fields haft. Her er en dialog med døden. Glem os ikke, siger de døde. 

6. tanke

Da Sankt Petersborg endnu hed Leningrad, besøgte jeg en af de kolossale gravpladser, hvor ofrene for den tre år lange tyske belejring under Anden Verdenskrig lå begravet. En million omkom, en tredjedel af byens indbyggere. En halv million af dem lå på denne gravplads. Der var ingen individuelle grave, formodentlig fordi det under belejringen med dens konstante beskydning var umuligt at tage omsorg for så mange døde. I stedet lå de døde begravet under enorme granitplader, og der var over denne strenge, asketiske nødløsning en æstetisk renhed, som jeg ikke kunne lade være med at finde passende. De døde var væk, borte for altid, og at stirre ned i de afvisende granitpladers glatslebne overflader med deres dystre farvespil, var som at stirre ned i bunden af universet med alle dets uløste gåder. Jeg vidste ikke, at glatslebet granit kunne bevæge til gråd, men det lærte jeg i Leningrad. 

7. tanke

Men hvad nu hvis den halve million døde i stedet for at være blevet gemt væk under granitpladernes beskyttende dække var blevet udstillet med deres kranier anbragt i kolossale tårne, række efter række?  Hvilket monument ville det have været, og hvad ville det have sagt om os? Var det monumentet, der var barbarisk, eller var det snarere et vidnesbyrd om barbari? Ville vi have reageret med afsky, sammenbrud, et bortvendt ansigt, eller have forsøgt at finde frem til en dialog med de døde, kæmpet for en sammenbidt forståelse og svoret et højtideligt aldrig igen? Hvad fortæller verdenshistorien os? Hvad ved vi om aztekerne? Hvad ved vi om os selv? 

8. tanke

Vi tror, vi kun vogter om de dødes værdighed ved at gøre dem usynlige. Man taler ikke grimt om de døde, siger vi, og den påbudte pænhed, forbuddet mod at dømme, ender snart i en selvpålagt tavshed, som om ytringsfriheden slutter med døden. Kan man have en dialog med de døde? Ja, når ens forældre er døde, har man det hver eneste dag i sine tanker, og dialogen er ofte kritisk, for ensomheden tillader en at tænke friere. De døde efterlader så mange ubesvarede spørgsmål, og nu søger man svarene, og giver igen de døde taletid, selv om det ofte er på anklagebænken, de bliver placeret. En romanlæser, der hengiver sig til klassikerne har også en dialog med de døde. En for længst afdød forfatter taler til ham eller hende, og ofte er stemmen på århundreders afstand forbløffende genkendelig og nær. Historikerne er måske de eneste, der er undtaget censuren, når det kommer til ikke at udsige domme over de døde, fordi historieskrivningen ville være umulig uden. 

9. tanke

Men hvad med de døde, der endnu ikke er nået ind i historien, fordi de er så påtrængende nære i tid? Hvad med de døde, der lukkes ude af den offentlige samtale? Hvad med de døde, der dør en gang til, fordi de ties ihjel? Hvad med de døde, hvis endeligt vi har et ansvar for? Hvordan kommer vi i kontakt med dem, og hvad er det, de vil fortælle os, som vi på forhånd hat besluttet os til at lukke ørerne for? 

10. tanke

Aztekernes gåde er uløst, men over uløste gåder er der ofte noget inspirerende, og jeg føler, vi burde efterligne deres eksempel og bygge dødningetårne over alt, for over alt er der Killing Fields, som vi har været med at skabe. Vi har brug for dødningetårnene, hvis vi vil vedblive at være en civilisation. En civilisation skal ikke blot kunne se sig selv i øjnene, men også ind i de tomme øjenhuler på dem, hvis død den har et ansvar for. Det handler ikke kun om statistik, antallet af dræbte, som vi har skubbet over på den anden side. Statistik ender altid som anæstesi. Et tal, uanset hvor skræmmende og oprørende, det end måtte være første gang, det fremlægges, bliver, når det gentages ofte nok, igen til et dødt, selvrefererende tal, en matematisk formel uden selvransagelsens brod. Men dødningehoveder bliver aldrig til hverken statistik eller anæstesi. De vedbliver at stirre, forfærdende fremmedartede og forfærdende genkendelige.  

11. tanke

Mosul, Falluja, Tikrit, Raqqua. Ruinhob på ruinhob, spøgelsesbyerne spreder sig i Mellemøsten, og efterspillet er det samme, hver gang en by er faldet. Intet spor af nogen genopbygning, lokale krigsherrer og indbyrdes stridende, religiøst-sekteriske militser hærger videre, mens den irakiske stat intet gør for at skabe den lov og orden, som alligevel aldrig var der. Ruinbyer og nye flygtningemasser, det er de triumferende resultater af krigen mod Islamisk Stat. Mediernes dækning af krig og terror er en lavintensiv borgerkrig rettet mod vores indre sindsro. I vores bevidsthed er billederne af rædslerne en permanent, men aldrig fatalt destabiliserende faktor. Krigen er på samme tid nær og uendeligt fjern, som en kanontorden i horisonten, som vi aldrig for alvor frygter vil nå frem til vores villavej. De andres vold skræmmer os, vores egen beroliger os, og summen er en neutralitet, som er svær at skelne fra glemsel. Men glemslen er kun tilsyneladende. Den er også en stiltiende accept af vold, en aldrig offentligt artikuleret konsensus, at krig er retfærdiggjort, også selv om vi ikke forstår dens præcise årsager, og klare, strategiske mål er fraværende. 

12. tanke

Billederne af den ødelæggelse, vi selv forårsager, har en beroligende, forsikrende effekt. Skønt hele byer ligger i ruiner, står verden endnu, ja, endog sikrere end nogen sinde på sit solide fundament af vestlige værdier. Kaos er i vores øjne ikke Mosuls sammenstyrtede bygninger og gader spærret af murbrokker. Det er heller ikke de 900.000 indbyggere, der er flygtet fra en by på størrelse med København. Nej, kaos, var repræsenteret af Islamisk Stat, som i et kort tidsrum herskede over disse nu ødelagte gader og påtvang byens indbyggere en livsstil, som var et brud på det verdensbillede, vi genkender os i. Repræsenterer den ødelagte by virkelig nogen form for orden? Ja, vores. Forsikringen om, at over alt, hvor fundmentalismen stikker sit dragehoved frem, vil det blive knust af fremskridtet. Vi lagde byen øde for at frelse, ikke dens indbyggere, hvis liv som demonstreret af vores luftbombardementer er os inderligt ligegyldige, men os selv og vores truede verdensorden. I vores krig skelnede vi ikke mellem dødsfjender og dødsfjenders naboer. Hvad enten de led under islamisternes sortklædte tyranni eller tilsluttede sig det, hvad enten de var skyldige eller uskyldige, krigere eller civile, blev de ofre for den samme bomberegn, der rensende fejede ind over byen, ikke som en Guds dom, men dog en dom af lige så apokalyptiske dimensioner, som da Herren lagde Sodoma og Gomorra øde med svovl og ild. Indbyggerne i Det Gamle Testamente to byer måtte dø, fordi de var ondskabsfulde, ugudelige og usædelige. Indbyggerne i Mosul måtte dø, fordi de var ondskabsfulde, gudelige og alt for sædelige. 

13. tanke

Før ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra indlod Abraham sig på forhandlinger med Herren om muligheden for at frelse byerne. Hvis der er 50 retfærdige blandt de mange uretfærdige, vil Herren så lade alle gå? Abraham får det gamle Testamentes ellers så ubarmhjertigt straffende gud helt ned på blot 10 retfærdige. Længere kommer de ikke, selv om det ville have været interessant i denne redegørelse for retfærdighedens matematik, om eksistensen af blot en eneste retfærdig i de syndige byer, ville have været nok for Herren til at spare alle. I sidste ende viser det sig, at der ingen retfærdige er, og Herren slipper sin vrede løs, sådan som også vi gjorde det over Mosul og Raqqua. Forskellen på Det Gamle Testamentes Gud og os er blot, at eksistensen af retfærdige i den by, vi forbereder os på at lægge øde, ikke interesserer os. I stedet opfordrer vi de uskyldige til at blive i den dødsdømte by og rejse sig i et oprør mod de skyldige, som om bomberegnen ville vide at skelne. Se drone-videoerne fra luftrummet over Mosul. I den endeløse ruinmark er ethvert forhold mellem mål og midler for længst gået tabt, og destruktionen har fået lov at holde sine enetaler. Det er ligegyldigt, hvilket flag der nu vajer over de ødelagte bygninger. Her er der kun en sejrherre, og det er barbariet. 

14. tanke

Lots hustru, en af de få overlevende fra beretningen om Sodoma og Gomorra, vendte sig om for at bevidne undergangen i ild og svovl for den by, hvor hun havde levet sit liv, skønt Herrens engle havde forbudt hende at gøre det. Måske var det som straf for hendes ulydighed, at hun blev forvandlet til en saltstøtte. Måske var det som en advarsel om, hvad synet af en hel bys undergang kan gøre ved et menneske. I dag er vi alle Lots hustruer. Vi stirrer og stirrer på ødelæggelser, der i omfang ikke viger tilbage for Herrens ild og svovl. Måske føler vi os endda i hans sted, men vores sande skæbne er at spille samme rolle som Lots hustru. Også i os er der noget, der forvandles til en saltstøtte. I en slags indre forstening bliver det stadig sværere for os at blive bevæget ved synet af andres lidelser. 

15. tanke

Hvad gør krig ved mennesker? Den efterlader dem med en stenhård, uhåndterlig erfaring, som hverken gør dem rigere eller klogere, men blot tynger dem ned. Den er uden for sproget, og det er derfor, soldater har så svært ved at tale om den. De er ikke afstumpede. Det er ikke, fordi de har mistet noget af deres sprog. Krigen er blot hinsides sprogets rækkevidde. Posttraumatisk stress-syndrom er en individuel diagnose, men krigen er en kollektiv erfaring, den oftest genkommende begivenhed i menneskehedens historie, en verdenshistorisk konstant. Selv om krigserfaringen er ordløs, har den alligevel sin egen genre, krigslitteratur og krigsjournalistisk, der bevæger sig ved grænsen for det usigelige. Findes der også en efterkrigslitteratur, der skildrer dem, der uopretteligt forandrede må leve med krigens konsekvenser, ruinbyernes indbyggere, både de indre og de ydre?  Er krigen vor arts neurose, den ubarmhjertige sandhed bag alle vores civilisatoriske bestræbelser, en selvpåført katastrofe og straf? Er vi en hjemsøgt myre-art, der ikke blot bærer tuens konstruktion, men også budet om dens nedbrydning i vores gener? 

16. tanke

Så er det, jeg tænker på aztekerne og dødningetårnet uden for Pnom Penh. Vietnameserne kendte ikke det nøjagtige tal på Khmer Rouges ofre. De byggede tårnet alligevel og brugte som byggesten beviserne på fanatikernes  grusomhed. Det er sådan et tårn, der bør rejses uden for hver eneste af Mellemøstens spøgelsesbyer, Aleppo, Mosul, Falluja, Tikrit og Raqqua. Mangel på kranier vil der ikke være. Tårnene kan snart blive Mellemøstens højeste bygninger. 

17. tanke

Dødningetårnene er glemsels-resistente. De er monumenter over en usvækket hukommelse. Det er krigsmonumenter og mindeplader også, men her er det altid de andres vold mod os, vi mindes. Vi ser os selv som ofre i en krig, hvor uretfærdigheden altid blev udøvet af de andre, og ikke kun sorgen over tabet, men også ressentimentet mod fjenden skal holdes i live. Dødningetårnene minder os på en helt anden måde og på mange flere planer om døden, ikke mindst om den død, vi selv har været årsag til med vores krigsførelse. John Gray har ret. I ethvert samfund er civilisation og barbari tæt sammenflettede.  Dødningetårnene er også monumenter over den ondskab og ødelæggelsestrang, der spirer frem midt i selv de bedste, mest opbyggelige hensigter. 

18. tanke

Ja, der findes retfærdige krige. Det tror jeg på. Der findes også nødvendige krige, der ikke kan undgås. Tænk på Anden Verdenskrig mod det livsforagtende Nazi-regime. Men der er ingen krig, der ikke fører ind i barbariets tusmørkezone, hvad enten vi respekterer Geneve-konventionen eller ej, hvad vi åbenlyst ikke gjorde i Mellemøsten, eller overholder de såkaldte Rules of Engagement, hvad vi modvilligt forsøgte i Afghanistan. Og når vi er i tusmørkezonen, er det vigtigere end nogen sinde at anstrenge sig for at se klart, også ind i den døde fjendes tomme øjenhuler. Krig er altid en vanskelig balancegang mellem barbari og civilisation, et værdimæssigt grænseland, hvor vi hvert øjeblik risikerer at miste vores legitimitet som demokratiets forsvarere. 

19. tanke

Valget mellem civilisation og barbari er altid falsk. Civilisation og barbari er sandheden, også om os. Krig er altid barbari, med eller uden hurtige evakueringer af de sårede fra slagmarken og state-of-the-art hospitaler. Tal om retfærdig krig. Det begreb er lige så meget et paradoks som retfærdigt barbari. Somme tider kan også paradokser være sande. Men enhver tale om civiliseret krigsførelse er hykleri. En soldat er en barbar i uniform. At hans våben er en højteknologisk udgave udgave af den økse, hvormed han i en anden tidsalder, ville have kløvet sin modstanders hjerneskal, gør ingen forskel. Soldaterhåndværket er en uddannelse til barbari. 

20. tanke

Dødningetårne ved Middelhavet, hvor flygtninge fra vores krige drukner i titusindvis. Dødningetårne ved grænser, hvor flygtninge afvises til en mere end uvis skæbne. Dødningetårne foran Integrationsministeriet. Dødningetårne foran Folketinget. Dødningetårnet bliver vor tids mest udbredte arkitektoniske form, hvis vi er ærlige over for os selv. Også, når det kommer til flygtningestrømmen, er der en frontlinje, hvor vi er ved at miste os selv. Det er det, dødningehovederne skal minde os om. I en sekulær tid præget af stadig nye krige overtager dødningetårnene kirketårnets rolle. Det er derfor, vi har brug for dem. For vores egen skyld. 

21. tanke

Nationalismen er utænkelig uden krig, den fødes i krig, den fortsætter i krig. Krigen forstået som et evigt forsvar mod stadig nye fjender eller slet og ret som vokseværk er dens eksistensberettigelse. Vi hører altid, at to demokratier aldrig er gået i krig mod hinanden. Det er muligt, men til gengæld er historien fuld af eksempler på demokratiske nationers uprovokerede krige mod nationer, der ikke var demokratiske. Den danske nationalfølelses fødsel falder sammen med det traumatiske nederlag til Bismacks Preussen, men skønt den fødes på barrikaderne er der ikke noget militant over den. Tværtimod, nederlagets omfang tvinger den til en pacifistisk holdning. Først da nationalismen genfødes i 1990erne, og magtfulde midterpolitikere opportunistisk ser en mulighed i at udnytte den, bliver Danmark en militant krigsførende magt, der i et farceagtig forløb i løbet af tolv år engagerer sig i intet mindre end fem krige, der alle har det til fælles, at de er monumentale fiaskoer. I dag, hvor Europa over alt er kranset af sammenbrudte stater som følge af en række landes misforståede iver efter med våben i hånden at eksportere demokratiet, står de krigeriske nationalstater i et dilemma. Deres modstandere er ikke længere andre nationalstater som i det klassiske krigs-scenario, som vi kender fra især det 19. og 20.  århundrede, men derimod det der med nøgtern kølighed kaldes «ikke-statslige aktører», dvs. internationale terrornetværk som al Queda eller Islamisk Stat. Ruslands Putin fremmanes som fjende af demokratiet, men selv ikke de mest forrykte fantaserer om en krig imod ham. Nation mod sammenbrudt stat, ja. Nation mod nation, nej. 

22. tanke

Da terrornetværkene ikke respekterer grænser, men er i stand til at rekruttere over alt, fortrinsvis i de krigsførende nationer selv, ofte blandt en i forvejen radikaliseret,  kriminel indvandrer-ungdom, må krigen på samme tid føres mod en indre og ydre fjende. Den forslidte formular, at vi slår terroristerne ihjel i deres eget land, så de ikke dukker op i vores, holder ikke, da de potentielle terrorister i forvejen er født og opvokset her med et statsborgerskab i dåbsgave, hvilket, uden at nogen tør indrømme det, gør krigen til en borgerkrig. Krigen er på en gang lokal og global, dvs. at den overskrider alle de grænser, som nationalstaten kræver overholdt. De nye krige mod ikke-statslige aktører øger ikke sammenhængskraften. De har den modsatte effekt: de øger splittelsen, ikke mellem krigstilhængere og krigsmodstandere, men efter etniske og religiøse skillelinjer, idet en i forvejen lurende utryghed mod afvigende minoriteter nu blusser op i åben modvilje. 

23. tanke

Hvis der er nogen figur, der i disse år symboliserer nationalismens problem, er det Sisyfos fra den græske mytologi. Sisyfos var som bekendt dømt til ind i evigheden at skubbe en uhåndterligt tung sten op ad en stejl bjergside, men hver gang han nåede toppen, mistede han grebet om stenen, som igen tordnede ned ad det bjerg, han lige under så stort besvær havde fået den manøvreret op på. Det er nationalismens problem: Fjenden vil aldrig gå væk, de fremmede vil ikke forsvinde, grænserne kan aldrig bevogtes skarpt nok, bestandig fyger ugræs over hegnet, den fjendtlige tro, de fjendtlige tanker, de fjendtlige kønsrollemønstre lader sig aldrig helt udrydde. Alle krige bliver borgerkrige og evighedskrige. 

24. tanke

I de lande, der oplever den største tilbagegang i befolkningstal, er der også den største modstand mod indvandring. De lokale er ikke truet, fordi der kommer nye ansigter til. De er truet af deres eget svindende antal. De unge flytter. De gamle ønsker blot at dø i ensomhed. Hvad er nationalisme andet end ønsket om at være i fred med minderne? Nationalismen gennemgår to faser. I den første, i det 19. og 20. århundrede, er den udadvendt og ekspanderende. I det 21. århundrede er den indadvendt og imploderende. Den første nationalisme er drevet af en trang til storhed og erobring. Dens natur er grænseoverskridelsen og dens forum fremtiden, som den vil forme på helt nye måder. Den imploderende nationalisme har ingen fjender hverken at måle sig med eller besejre. Praleriet ligger den fjernt. Dens sprog er ikke udfordrende, den undgår enhver fornærmelse eller duel med nabonationer. Hellere end berømmelse foretrækker den ubemærketheden. Den vil ikke have sine fjender til at skælve, men foretrækker at blive overset af dem. Den overskrider ikke grænser, men forstærker dem. Dens styrke måles på de mure, den formår at omgive sig med. Murbyggeriet er den sidste kraftanstrengelse, der er den levnet. Det er skrøbelighedens nationalisme. Dens fjende er ikke en nabonation eller en militær rival, men en uhåndgribelig kraft, en flertydig ophobning af på samme tid fascinerende, uundværlige og afskrækkende egenskaber: Globaliseringen, som selv den mest overbeviste nationalist mere end aner ikke kan besejres. Man kan kun skjule sig for den. Nationalismen er i dag drømme om et gemmested, en hule, hvor man aldrig igen kan blive fundet, eventuelt et skab, i hvis mørke man kan skjule sig mellem fortidens naftalinduftende selskabsdragter, mors og fars klædeskab forvekslet med en underjordisk bunker. 

25. tanke

Militærhistorisk kan man i realiteten skelne mellem et før og et efter Sisyfos, mellem den historisk ægte nationalisme og den farceagtige. Det er i denne fase, at vi med et ligeledes farceagtigt greb omdøber krige til såkaldt «fredsskabende missioner». Krig avler fred, hævder betegnelsen, men freden udebliver. Fred forudsætter to suveræne nationer, der kan mødes i fredsforhandlinger og nå frem til et konstruktivt resultat, hvad enten forhandlingerne resulterer i den enes kapitulation, eller et kompromis kan opnås. Men når den ene part er et apokalyptisk tænkende terrornetværk, som både al Queda og Islamisk Stat er det, er fred ikke opnåelig, før de sidste medlemmer er dræbt, og det tragiske er, at de døde opnår øjeblikkelig martyrstatus og som martyrer tjener som rollemodeller for stadig nye rekrutter i et uendelig dødsridt. 

26. tanke

En ting kendetegner mere end noget andet Sisyfos-krigene, også når de føres i den store skala som i Irak og Afghanistan: det fuldstændige fravær af strategiske mål. Der er kun midler i disse krige, og fordi de findes, skal de bruges. Vi bruger droner, ikke fordi de besejrer, endsige formår at udrydde fjenden, men fordi de nu engang findes. Krigen bliver sin egen dynamik og begrundelse. Sisyfos ruller stenen op ad bjerget, kun for at se den rulle ned igen, og hvis han er en smart militærmand indser han, at denne futile anstrengelse giver ham en eksistensberettigelse. Krigens futilitet bliver det bedste argument for at fortsætte den. Evighedskrigen garanterer også et evighedsarbejde. Begrebet som sejr og nederlag hører hjemme i et forældet repertoire. Krig handler fra nu om sin egen fortsættelse. Militærets sidste nye våben er evighedsmaskinen. 

27. tanke

Natten til den 2. maj 2011 blev jeg vækket kl. 4 om morgenen på et hotel i Rochester af en sms fra min søster. ”Hvor må det være fantastisk at befinde sig i USA netop i dag!” stod der. Jeg tændte straks for fjernsynet. På Fox News annoncerede nyhedsværtinder med unaturligt store munde i en hesteagtig vrinsken en triumf af verdenshistoriske proportioner. Få timer tidligere var amerikanske specialtropper trængt ind i et privat hjem i Pakistan og havde nedskudt en aldrende, gråhåret mand for øjnene af hans koner og børn, anbragt hans sønderskudte krop i en ligpose og derpå dumpet liget som en anden affaldssæk i Det Indiske Ocean. Osama bin Laden var død, og den frie verden jublede. De næste timer formede sig som en storslået hyldest til de virkelige sejrherrer i krigen mod terror. Ikke præsident Obama, skønt det var på hans vagt, Osama endelig blev fundet, men tidligere præsident George W. Bush og hans forsvarsminister Donald Rumsfeld, der sammen med vicepræsident Dick Cheney havde annonceret, at nu tog Amerika handskerne af, når det kom til forhørsmetoder i jagten på terrorismen. Det var Fox News’ budskab: Drabet på Osama bin Laden var det endegyldige, uigendrivelige bevis på, at tortur virkede. 


28. tanke

Mens jeg betragtede skærmen, gjorde jeg et tankeeksperiment. Hvad nu, hvis de allierede efter sejren over Nazi-Tyskland i Anden Verdenskrig havde nedskudt alle topfigurerne, fra Göring til Himmler, syet dem ind i ligposer og dumpet dem i Østersøen? I stedet gav de dem en retssag med anklagere, forsvarere, jury, upartiske dommere og alt det andet, der hører til i en demokratisk retsstat. Det var langsomt og besværligt, og det gav nazisterne en talerstol midt i en nation, der ganske vist var besejret, men hvor nazismen stadig havde millioner af sympatisører. Jamen, hvad i alverden tænkte de på? 

29. tanke

Eller hvad med Adolf Eichmann, den hovedansvarlige for deportationen af millioner af jøder til udryddelseslejrene? Israelske agenter fandt ham i Buenos Aires, bortførte ham på åben gade, tog ham til Israel og stillede ham for retten. Jamen, hvorfor gjorde de ikke bare det indlysende: Skød hans hoved i småstykker, lagde ham i en bodybag og dumpede ham i Sydatlanten. Hallo! Var de da fuldstændig hjernedøde? 

30. tanke

Nej, de var bare mennesker, der tænkte i overensstemmelse med det demokrati, hvis overlevelse de kæmpede for. De havde den ide, som vi kan kalde simpel, naiv, misforstået og i hvert fald kategorisk umoderne, at når demokratiet forsvarer sig mod sine fjender, skal der være en sammenhæng mellem mål og midler. Man kæmper ikke for demokratiet med et mord i en baggård. Man kæmper for demokratiet i en retssal. Det kan godt være, at ikke alt, hvad en efterretningstjeneste foretager sig, tåler projektørlys, mens det pågår. Men når kampen endelig afgøres, sker det i fuld offentlighed. Demokratiets stærkeste våben, dets livsnerve, ja, selve dets eksistensberettigelse, er åbenhed. Men der er en ting, demokrati ikke handler om. Det er blodhævn, øje for øje, gengældelsens selvdestruktive spiral. 

31. tanke

Den tyske filosof Wolfgang Sofsky skriver i sin bog «Traktat über die Gewalt», at volden ledsager os over alt som mennesker og tvinger os til at leve i en stadig vekselvirkning mellem kaos og orden. Vold avler kaos, men den orden, der skal gøre en ende på kaos, ender med selv at avle vold. Det er ikke vores sociale instinkter, der fører os sammen i fællesskaber, men vores angst for vold. Vi finder sammen for at beskytte os mod hinanden. Det gør vi gennem love og regler, der ikke bare regulerer vores adfærd, men også truer med straf. Vi kan kun leve sammen med hinanden, hvis vi giver afkald på en del af vores frihed, men frihedslængslen lever som et permanent voldsberedskab, der kun holdes i skak af en lige så permanent selvkontrol. Wolfgang Sofsky vier et helt afsnit i sin bog til massakrer. Massakrerne, som udgør en konstant i den menneskelige historie, tager altid samme form, en kollektiv vold mod værgeløse med henblik på deres udslettelse. Udslettelsen er et mål i sig selv. Ødelæggelses-orgiet skal ikke afskaffe en gammel, korrupt eller undertrykkende orden til fordel for en ny, for enhver ny begyndelse vil samtidig indebære en begrænsning af den oplevelse af absolut frihed, som er voldsudøvelsens kerne. Volden gør os ikke til dyr, siger Sofsky. Tværtimod er volden et kulturelt produkt. Netop fordi vores forestillingsevne som mennesker ikke kender til grænser, gør vores grusomheder det heller ikke. Det er kun, fordi vi ikke er bundet af vores instinkter, at vi er i stand til at opføre os værre end dyrene. Kulturen undertrykker ikke vores mørkeste drifter. Den giver dem i stedet et udtryk. Vold er utvivlsomt vores mest primitive udtryksform, men kulturen sørger for, at den hele tiden raffineres og opdateres. Mellem vold og kultur er der ingen modsætning, men tværtimod et samarbejde. Det er også derfor, at mennesker, der er besat af deres kultur og identitet, oftest hører til blandt de mest aggressive og voldelige. Nazismen var tæt forbundet med tysk kultur og forstod sig som et forsvar for den. Den prædikede aldrig, at det tyske folk skulle afføre sig enhver form for historisk reference og overgive sig en primitiv dyriskhed, heller ikke selv om yndlingsfilosoffen Friedrich Nietzsche fablede om «det blonde bestie».  

32. tanke

Kernen i massakren er en drøm om frihed, der er lige så grænseløs som den Gud har i skabelsens øjeblik. Bliv lys, siger han, men han kunne lige så godt have sagt det modsatte «Bliv mørke!» og han gør det ofte i den historie om ham, der fortælles i det Gamle Testamente. Men uanset, hvad han gør, kender han ikke grænser. Han behøver ikke at indlede sig på forhandlinger med nogen, gå på kompromis eller gøre indrømmelser. Han er ikke politiker. Hans handlekraft er som hans handlemuligheder ubegrænsede. End ikke naturen kan stoppe ham, for han har selv skabt den og kan til enhver tid lave om på dens love, som han beviser det, da han først i Syndfloden lader Jorden regne væk og siden skiller det Røde Havs vandmasser, så jøderne kan gå tørskoede på havbunden.  Enhver massemorder med en automatriffel i hænderne føler sig som Gud. Det er det nærmeste, vi som mennesker nogen sinde kan komme på Skaberens og Ødelæggerens absolutte frihed. 

33. tanke

Vi tror måske, at volden står i selvopholdelsesdriftens tjeneste. Men den står i højere grad i selvødelæggelsens tjeneste, hvis vi forstår os selv som en art, der ikke kan overleve uden det forpligtende fællesskab, vi også kalder et samfund. Vi overlever kun som ufrie. Vi overlever kun, hvis vi tør binde hinanden. Volden findes som en uudryddelig realitet, men vi har brug for at lægge den i lænker, og det er derfor, at staten må have monopol på voldsudøvelsen. Det er det indre paradoks i den menneskelige civilisation: vi er på samme til selvopbyggende og selvnedbrydende. Den tro, at vi kan være mennesker og frie på samme tid, er ikke andet end en livsløgn. Det fuldstændig frie menneske er ikke andet end en hastigt slukket glød fra et altfortærende bål. 

34. tanke

Jeg er ikke tilstrækkeligt filosofisk velbevandret til at sammenligne den engelske filosofs Thomas Hobbes forestilling, om at naturen driver mennesker til at opføre sig som ulve over for hinanden, med Wolfgang Sofskys ide, at det er kulturen, der plejer og iscenesætter vores voldsberedskab. Begge ender de samme sted, i forestillingen om, at kun en stærk kraft formår at holde volden i ave, i Hobbes tilfælde staten, i Sofskys samvittigheden. I begge tilfælde er der tale om en uundgåelig undertrykkelse af friheden, hvis vi som mennesker skal leve sammen med hinanden. Da jeg læste Thomas Hobbes Leviathan i dansk oversættelse gjorde oversætteren Claus Bratt Østergaards overvejelser om oversættelsen af Hobbes brug af udtrykket «civil war», som ikke betyder det samme, som det gør på dansk, nemlig borgerkrig, et stort indtryk på mig. «Det er ikke et specifikt begreb for en tilstand, hvor et land deles i to fjendtlige lejre, der bekriger hinanden, således som det var tilfældet under den engelske borgerkrig,» skriver Østergaard.  Med civil war sigter Hobbes til alles krig mod alle. Begrebet borger giver slet ikke mening, da mennesker ikke har nogen oplevelse af at have nogen form for forpligtelser over for hinanden, men mennesket blot med Hobbes ord er en ulv for mennesket. Civil war betegner dermed heller ikke krig mellem borgere, snarere at der overhovedet ikke findes noget begreb om medlemskab af et fællesskab, altså et borgerskab i ordets oprindelige betydning. Den tilstand, Hobbes skildrer, før staten med dens monopol på voldudøvelsen formår at bremse volden, vælger Østergaard at oversætte med udtrykket indbyrdes krig, en tilstand, hvor alle er hinandens fjender, og fronten derfor er allestedsnærværende. Udtrykket har gjort så stort et indtryk på mig, fordi det bedre end noget andet ord, jeg er stødt på, sammenfatter mine oplevelser på reportagerejser i det krigshærgede Afghanistan, hvor grundstammen i ordet fjende på pastho er det samme som grundstammen i ordet fætter. Selv ikke slægtsbånd er bindende i ulvenes indbyrdes krig. 

35. tanke

En oktoberdag i 2017 dræbte en hotelgæst i Las Vegas, Stephen Paddock, 59 mennesker og sårede 851 andre, da han fra en suite på 32. etage på Mandalay Bay Hotel begyndte at fyre løs på en menneskemængde, der var forsamlet for at overvære en country-and western koncert. Da skuddene begyndte at falde, hørte vi ekkoet fra en anden krig med et langt større resonansrum i os alle: indbyrdeskrigen, hvor den største fjende, er os selv, og fronten findes alle steder, ikke kun på gader og pladser, i koncertsale og caféer, men også i det splintrede spejl, hvor vi ikke vover at lede efter vores eget ansigt.  Massemorderen i Mandalay Bay Hotel er en af vor egne, og den gamle regel, at vi passer på vores egne, gælder ikke. Vi skyder på vores egne, når selve ideen om tilhørsforhold og forpligtende fællesskab er gået i opløsning. Det er fra enecellen, hans egen eksistens´ enecelle, at Stephen Paddock skyder. Hans frihedsdrøm er den, man drømmer, når ensomheden er blevet absolut. Det er tomrummets terrorisme, tomhedens terrorisme, når den, der skyder føler sig så anonym som dem, han skyder på, en prik på en skærm, der skyder på andre prikker på en skærm. Massemorderen er stum, fordi han ikke har noget at sige, stum, fordi der ikke er noget at sige. Så tæt kommer han på at inkarnere den død, han spreder, hvis eneste budskab altid er al tales ophør. Stephen Paddocks sluttelige selvmord er er ikke blot logisk og uundgåeligt, det er slet ikke selvmord i nogen meningsfuld eksistentiel forstand. Kugleregnen rammer tilfældige, anonyme mennesker, prikker på jorden dybt nede, og han er selv en af prikkerne. Ville du føle nogen medlidenhed, hvis en af prikkerne dernede holdt op med at bevæge sig? spørger Orson Welles fra toppen af et pariserhjul i det krigshærgede Wien i filmen Den Tredje Mand. Først frihedsrusen, det lånte blik fra Gud, så følger altings ophør.  

36. tanke

Der var en mand med ry for klogskab, den romerske filosof Epikur, som sagde, at når døden er her, er vi her ikke, og når vi er her, er døden her ikke, så hvorfor frygte den. Men udsagnet vidner hverken om menneskekundskab eller formår at rumme nogen trøst, fordi det forudsætter, at vi lever alene i verden og hverken har venner eller familie eller nogen, vi elsker, og som vi nødigt vil forlade. Døden minder os om det samme som navlen, at vores grundvilkår er adskillelsen. Epikurs udsagn er fremsat af en, der ikke kender til afskedens smerte. Det er ikke døden, vi ønsker at beskytte os imod. Det er det endegyldige farvel. Det er, fordi vi er sociale væsener og ikke ensomme, at døden er så hård. Vi begår ikke selvmord, fordi livet ikke er værd at leve. Vi begår selvmord, fordi der ikke er nogen at sige farvel til. Døden er i modsætning til, hvad Epikur siger, virkelig. Den er der som visheden om, at alting nu sker for sidste gang, ikke kun for dig, men også for de andre. Din virkelighed ophører med at eksistere. De andres virkelighed bliver mindre uden dig. Du bliver aldrig set igen. De andre bliver set lidt mindre. Livets sum skrumper. En partners død kan gøre dig usynlig. Intet blik hviler længere på dig. Du ved ikke længere, hvem du selv er. Du er blevet ingen. Døden indtræffer, mens dit uvidende hjerte fortsætter sin utrættelige rutine. 

 37. tanke

Jeg startede med at sige, at jeg så døden i nærbillede, da jeg stod over for dødningetårnene i Pnom Penhs Killing Fields. Vi du se afskeden i nærbillede? Så betragt flygtningene, når de sætter over Middelhavet i deres synkefærdige både, går på vores motorveje, fylder vores tog, står foran vores pigtrådsafspærringer. Du kan se dem som en strøm af flygtninge, du kan se dem som bebudere af en kommende folkevandring, men du kan også se dem som et begravelsestog af sørgende. De tager afsked med dem, de måtte lade tilbage, de tager afsked med et liv, de kendte. De er afskeden i nærbillede. De er sorgen i nærbillede. Det er millionstort begravelsesfølge, der drager op gennem Europa. Jeg citerer den tyske digter Rainer Marie Rilke fra hans roman om Malte Laurids Brigge: ”Er det muligt, at man siger ”kvinderne”, ”børnene”, ”drengene” og ikke aner (trods al dannelse ikke aner), at disse ord længst intet flertal har, men kun utallige ental?” Der er de, 65 millioner flygtninge i verden. 65 millioner utallige ental. 

38. tanke

Jeg gjorde mig mine tanker, da jeg valgte titlen på mit foredrag i dag. Det endte med at hedde 39 tanker om liv og død og hvorfor vi slår hinanden ihjel. Men i første udkast hed det 39 tanker om liv og død og hvorfor vi slår ihjel. Det var ordet ”hinanden”, jeg kredsede omkring, og som gjorde mig ubeslutsom. Skulle ordet med eller skulle jeg udelade det? I første version fremstår drabshandlingen genstandsløs og derfor så meget mere grænseløs, i grunden apokalyptisk, som en handling, der når den først er gået i gang, ikke længere lader sig standse. I den anden version, som jeg endte med at vælge, kommer der uvilkårligt noget intimt over drabshandlingen. Det ligger i ordet hinanden, som kun optræder for at vise en forbundethed, en eksklusiv relation mellem mennesker. Den er oftest positiv, den kan også være negativ, som når vi taler om at være hinandens fjender, men stadig er der et fokus, en optagethed, ligefrem en opslugthed over det. Vi er opslugte af hinanden, hvad enten vi elsker eller dræber. Drabet er en intim relation, det er det, jeg vil sige, skønt handlingen selv oftest forudsætter en anonymiserende distance, hvad enten du er dronepilot foran en computerskærm, bombepilot i et cockpit eller en soldat med påhæftet bajonet i nærkamp mod en fjende, du har bildt dig ind er mindre end et menneske. Lige gyldigt, hvor mange eller hvor få du tager livet af, er det altid en menneskemængde, der består af Rilkes utallige ental. 

39. tanke

Det er kun ti dage siden, at jeg tilbragte en tidlig søndag morgen med at spadsere rundt på Utøya. Øen er så forfærdende lille, og jeg siger med vilje forfærdende lille, fordi den med sin ringe størrelse byder på så få skjulesteder. En bølge, der slår mod klippeskrænten langt nede, og du tænker på en ung krop, der blodig vugger i bølgeslaget. En raslen i løvet, og du tænker på en anden ung krop, der vender sig i sin sidste trækninger. Grannåle, der formulder, og du tænker på blod, der fugter jordbunden. Anders Breivik var ingen Stephen Paddock, der stumt stillede sig uden for alt menneskeligt fællesskab. Han efterlod sig et manifest på 1500 sider som forklaring på sin ugerning. Men skød han ligesom Paddock fra sin ensomheds enecelle? Eller skød han, fordi han forkastede vores fællesskab og drømte om et nyt? En af os, kalder Åsne Seiernæs ham i titlen på sin bog. Men valgte Breivik netop ikke os fra? Han ville ikke være en af os. Med sine myrderier krydsede han for altid en grænse, hvorfra ingen kan hente ham tilbage. Der findes et sted, hvor vores indlevelse må stoppe og blive til afvisning. Der findes et sted, hvor forsoning ikke længere er mulig og tilgivelse et forræderi mod de værdier, der skal holde os i live som et fællesskab af ligeværdige mennesker. Filosoffen og humanisten Hannah Arendt bifalder på sidste side i sin bog om Eichmann in Jerusalem dødsdommen over Adolf Eichmann: ”Ingen, intet medlem af menneskeheden, kan forventes at ville dele denne jord med dig.” Det er af samme grund, vi ikke ønsker at dele denne jord med Anderes Behring Breivik, og at han derfor må forblive i sin enecelle for altid. Han valgte os fra. Han er ikke en af os, fordi han ikke ville være det. Men hvordan og hvorfor krydsede han grænsen? Hvornår blev hans beslutning uigenkaldelig. Ved vi nok om hinanden, og er menneskekundskab altid nok? Hvor går indlevelsens grænser, og hvor begynder modstanden? Hvordan undgår vi, der vil forsvare civilisationen at tænke som vores modstandere, der drømmer om barbariets enevælde? Os eller dem? Findes der andre veje? 

Bjørnsonseminarene 2019

Alle seminar finner sted i Kulturhuset Banken, Lillehammer.

Kl. 11.00-11.50:
SJELENS FANTOMSMERTE


Foto: Javad Montazeri

Møt Helga Flatland i samtale med Asieh Amini og ordstyrer Hans-Jørgen Wallin Weihe om tapsopplevelser i fiksjon og virkelighet. 

Samtalen tar utgangspunkt i en tekst av Carsten Jensen, der han skriver blant annet: «Sjelen led av de samme fantomsmertene som sårede soldater har når de manglende lemmene deres fortsetter å påvirke nervebanene.»

Helga Flatland er romanforfatter med flere utgivelser bak seg, blant annet den såkalte Bli hvis du kan-triologien.

Asieh Amini er en iransk poet, journalist og menneskerettighetsaktivist, bosatt i Norge. null

Kl. 12.00-12.50:
HVIS EN REISENDE EN VINTERNATT


Foto: Helge Hansen

Carsten Jensens er en internasjonal forfatter i betydningen av at han henter sitt stoff fra reiser og opphold i en rekke land verden over.

I denne samtalen blir det fokus på reisen som litterær metode og kosmopolitisme som drivkraft for å skape.

Med oversetter Håvard Syvertsen og forfatter Morten A. Strøksnes. Programleder er Teresa Grøtan, forfatter og festivalsjef ved Bergen internasjonale litteraturfestival.

Kl. 14.00-14.50: BJØRNSONFORELESNINGEN


Foto: Isak Hoffmeyer

Den danske forfatteren Carsten Jensen er årets vinner av Bjørnsonprisen.

Han har over år skrevet for aviser i flere land, og siden 1975 utgitt en rekke romaner, essays, artikler og ikke minst beretninger om sine mange reiser verden rundt.

I debattboken fra i fjor høst, Kjellermennesker, handler det om populisme og vanskeligheten med å være menneske i en kaotisk samtid. Med sterk uttrykkskraft tematiseres flyktningkrise, klima, velferdsstat, arbeidsliv, identitetspolitikk m.m. «Vi står ikke ved bare ved én korsvei, men ved flere!»

Kl. 15.00-15.50: BJØRNSONSAMTALEN


Foto: Isak Hoffmeyer

Møt årets Bjørnsonprisvinner, Carsten Jensen, i samtale med journalist og forfatter Simen Ekern rundt globale utfordringer i vår tid og det å ta til orde som samfunnsengasjert forfatter.

Hvilken plass har den frie intellektuelle essayisten? Er det fortsatt liv i myten om dikteren som sannsiger og moralsk kompass?

Åpent for spørsmål.