Hvem skal bestemme hvordan Norge fremstår i ytringsfrihetsspørsmål?

Det er ikke vakkert å se anerkjente og kompetente politikere dukke, bli tause eller peke på andre når viktige markeringer til støtte for ytringsfriheten blir tema.

Varsleren Edward Snowden er tildelt Bjørnsonprisen 2015. Juryen har bedt regjeringen om å sørge for at Snowden kan komme til Molde for å motta prisen og deretter reise uhindret tilbake til Moskva. Straks pekte justisministeren på UDI som behandlingsinstans, for senere på dagen mene at påtalemyndighetene nok også måtte ha et ord med i laget. Dermed eksponerte han det åpenbare, nemlig at justisdepartementet, som begge etater rapporterer til, er der man må ta stilling til spørsmålet.

Mens justisministeren peker på underliggende etater er statsministeren taus, vårt brev er det ikke kommet noe svar på. Da NRKs mange programmer på radio og TV ville ha deltakelse fra regjeringspartienes ellers så debattglade politikere, ville ingen stille opp.

Stort bedre var det ikke hos Arbeiderpartiet. Støre gjorde som Anundsen og pekte på etatene mens justispolitisk talsperson, Hadja Tajik sa at hun overlot slike spørsmål til den til enhver tid sittende regjering å avgjøre. Og hun kunne fortelle oss at AP for tiden ikke sitter i regjering.

Man kan forstå dette. Stortingspresident Olemic Thommesen hadde nok ikke sin «finest hour» i den politiske karrieren da han i fjor sa at «det vil virke unødvendig provoserende på Kina om jeg møtte Dalai Lama nå». Før valget hadde han ledet Stortingets uformelle Tibet-komite fra 2008 og ment noe helt annet. Politikere som går inn i maktposisjoner møter seg selv i døra.

Når ytringsfrihetsspørsmål skal veies opp mot melk, brød og «vennskap» med stormaktene, ser vi at de siste hensyn vinner hos dem som har ansvaret for den praktiske politikken. Spørsmålet er derfor om ikke grensedragningen bør gjøres i Stortinget. Enten ved at partiene inngår et «Ytringsfrihetsforlik» som gir klare retningslinjer for hvordan slik saker bør håndteres eller at man får en god debatt i Stortinget om tema. Det bør være opplagt at så vel Dalai Lama som Snowdensaken bør ligge innenfor det Norge kan bidra til i ytringsfrihetens tjeneste.

Kristenn Einarsson på vegne av styret i Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet

På trykk i Aftenpostens papiravis 10. juni 2015