Program for utdeling av Bjørnsonprisen 2016

PROGRAM

Utdeling av Bjørnsonprisen 2016 og seminaret:

Kommet for å bli – et seminar om integrering

Lørdag 10. september kl. 10.30-14.00, Plassen, Molde

 

10.30 – 10.35      Musikalsk innslag ved Abazar Hamid

10.35 – 10.45      Velkommen. Presentasjon av prisvinner. Overrekkelse av prisen ved akademiets president Kristenn Einarsson

10.45 – 11.00      Prisvinner Cecilia Dinardi

11.00 – 11.05      Musikalsk innslag Abazar Hamid

11.10 – 12.00      Hva er integrering? Paneldebatt ledet av Ann-Magrit
Austenå. Deltakere: Loveleen Brenna, Vidar Noreng, Christa
Oskarsson og Inger Aguilar

12.00 – 12.20     Pause

12.20 – 13.30      Hva er løsningene? Paneldebatt ledet av Thomas Hylland Eriksen.
Deltakere: Amal Aden, Rune Berglund Steen, Stefan Jonsson og Sylo Taraku

13.30 – 14.00    Vil vi lykkes? En samtale med Cecilia Dinardi