Utgivelser

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet ga ut en serie småskrifter i tilknytning til
enkelte års seminarer.

«Krig og journalistikk» (2014)
Redaktør: Peter Normann Waage. Bidrag av Kristin Solberg, Sidsel Wold, Elisabeth Eide, Anders Sømme Hammer, Gilles Dossou-Gouin, Knut Ødegård, Peter Normann Waage.

«Krig og verdens hukommelse» (2013)
Redaktør: Jostein Sæbøe.

«Midt-Østen etter den «arabiske våren»»(2012)
Redaktør: Peter Normann Waage. Bidrag av Biskop Thomas, Wojoud H. Mejalli, David Zonsheine,  Kari Vogt, Berit Thorbjørnsrud og Peter Normann Waage.

«Mennesket i sorteringssamfunnet»(2011)
Redaktør: Knut Ødegård. Bidrag av Ola Didrik Saugstad, Jan Helge Solbakk, Marte Wexelsen Goksøyr, Thorvald Steen, Peter Normann Waage og Knut Ødegård.

«Eksempelet Island. Om hvordan nykapitalismen angriper et folk» (2010)
Redaktør: Knut Ødegård. Bidrag av Vigdís Finnbogadóttir, Einar Már Gudmundsson, Kalle Moene, Torfi Tulinius,  Milan Richter og Knut Ødegård.

«Ordet og makten i Russland» (2009)
av Peter Normann Waage.

Den ny-gamle antisemittisme” (2008)
av Jahn Otto Johansen.

Adonis, poesien og skjønnlitteraturens stilling” (2007)
av Thorvald Steen og Ulf Eriksson.

«Vi ere en nasjon vi med – Vi små foruten land» (2006)
av Eugene Schoulgin

”De mest forfulgte av de forfulgte. Sigøynerne på Balkan” (2005)
av Jahn Otto Johansen.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+